FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

09
Лютий
2021

Напрями та перспективи розвитку механізмів публічного управління у сфері електронного урядування

За результати соціально-політичних змін в українському суспільстві, серед більшості його членів не викликає сумніву в необхідності змін між владою і громадськістю у бік розвитку інструментів громадського контролю, відкритості та прозорості прийняття і головне реалізації управлінських рішень.

Після Революції Гідності та відкритої агресії з боку північного сусіда, в результаті чого загинули близько тринадцяти тисяч громадян України, радикалізувалися настрої до відношення у сфері здійснення публічного управління, протидії корупції, зручності та якості надання адміністративних послуг органами влади та місцевого самоврядування. Громадськість потребує кардинальних реформ, розробки механізмів викриття та протидії корупції, у сфері залучення іноземних інвестицій, формуванні і реалізації бюджетів на державному і місцевому рівнях, державних і комерційних закупівель.

Важливим та корисним інструментом, який дає змогу полегшити реалізацію таких можливостей та звести до критичного мінімуму корупціогенність виконання чиновником своїх повноважень має стати електронне урядування та електронна демократія.

Зиск від такої активності громадськості вже являється фактом та не обговорюється, оскільки вони мають допомогти підвищити ефективність системи управління за допомогою інструментів електронного урядування та громадського контролю.

Кожного року український бюджет втрачає мільярди коштів завдяки непрозорому проведенню закупівель та тендерів на товари та послуги, а також існуванню системи крадіжок та заниженні вартості при списанні, майна.

Українські фахівці з ІТ-технологій, створення інновацій у сфері інформаційно-комунікаційних технологій проявили себе з кращого боку та являються бажаними працівниками у всіх країнах світу. Однак, з вищевказаних обставин залишається актуальними патріотичні наміри багатьох з них реалізовуватися та допомагати у цій сфері своїй країні в розробці та впровадженні інструментів електронного урядування. Управління державними, містами і громадами, комунікація влади і мешканців все більше здійснюється з використанням електронних технологій. Відкритість, прозорість, підзвітність влади та участь в управлінні громадян стають основою для належного врядування, а технології забезпечують доступність та простоту цих процесів.

Попри неналежну увагу держави до місцевого самоврядування впродовж багатьох років, саме органи місцевого самоврядування дали старт практичним інноваціям у сфері електронного врядування та електронної демократії. Державна політика та законодавча база формувалась і продовжує формуватися на основі тих напрацювань, які були реалізовані у містах та громадах.

Етап активного напрацювання законодавчо-нормативної бази та впровадження інструментів е-демократії в Україні розпочався після Майдану, а з 2015 року щороку ці темпи тільки зростають. Різні міста України почали впроваджувати найрізноманітніші інструменти е-демократії: е-звернення, е-петиції, е-обговорення, е-закупівлі, е-бюджети, е-громадські бюджети (участі). Деякі міста самостійно створюють різні сервіси, як-то е-петиції, електронні черги до дитячих садків чи портали відкритих даних, а інші – використовують електронні платформи, наприклад «Єдина система місцевих петицій» чи «Розумне місто», котрі поєднують у собі декілька е-інструментів участі.

Вибір моделі електронної демократії у містах покладається безпосередньо на органи місцевого самоврядування та активних городян. Ці інструменти поєднуються та, одночасно, прискорюють розвиток сервісів і технологій е-врядування. Зокрема, е-документообороту, якості е-сервісів влади, її прозорості, підзвітності та ефективності.

Можливими та корисними інструментами забезпечення цифрової демократії можуть розроблятися і впроваджуватися:

1) оптимізовані під мобільні пристрої інтерактивні веб- сайти з актуальною інформацією;

2) відкриті дані, у тому числі і відкриті бюджети;

3) онлайн-трансляції;

4) сервіси е-петицій;

5) е-консультації;

6) громадські слухання онлайн;

7) е-голосування;

8) бюджет участі або громадський бюджет онлайн.

 

Для вибору та використання таких можливостей залежить від наявних ресурсів, що залежить від можливої підтримки держави та інвесторів та міжнародних донорів можливостей забезпеченням цифровими інструментами для забезпечити можливостей доступу до принаймні трьох вимірів демократичності: прозорості, підзвітності, та участі.
Такі можливості повинні забезпечити інструментами для: 1) аналітики відкритих даних, особливо щодо витрат бюджетних коштів та держзакупівель; 2) подання е-звернень; 3) подання і підписання е- петицій; 4) проведення медійної кампанії, до прикладу, у підтримку важливих е-петицій; 5) участі в е- консультаціях; 6) участі у громадських слуханнях онлайн; 7) онлайн голосувань; 8) пропозицій, вибору та співучасті у проектах громадського бюджету участі.

Однак, необхідно визнати потребу в більшому інформуванні про такі можливості та навчання відповідних фахівців.

Поняття «електронна демократія» або «е-демократія», також «демократія участі» в останні роки увійшли у широкий вжиток в Україні. Вони часто використовуються представниками ЗМІ, органів державної влади та місцевого самоврядування, громадськими активістами. Але як показують результати соціологічного опитування проведеного КМІС напередодні 2016 року 42, 79 % українців ніколи не чули терміну «електронна демократія» і лише 41 % частково розуміють його значення. Проте, з широким впровадженням петицій ситуація за останні два роки помітно покращилась.

У вузькому розумінні під терміном «електронна демократія» розуміють застосування ІКТ (інформаційно- комунікаційних технологій) для забезпечення (електронного супроводу) прав громадян. Відповідно до такого підходу, наприклад, традиційний спосіб подання заяв, звернень, запитів від громадян до органам влади змінюється на електронний та відкриває додаткові можливості чи зручності (контролю за станом питання, швидкості зворотного зв’язку тощо.

Е-демократія у широкому розумінні передбачає залучення громадян до вирішення різноманітних суспільно- політичних завдань за допомогою сучасних ІКТ.

Відповідно до цього підходу інструменти е-демократії дозволяють: посилити участь, ініціативність та залучення громадян на національному, регіональному та місцевому рівнях до публічного життя; покращити прозорість процесу прийняття рішень, а також підзвітність демократичних інститутів; покращити зворотну реакцію органів влади на звернення громадян; сприяти публічним дискусіям та привертати увагу громадян до процесів прийняття рішень; швидше і якісніше розвивати горизонтальні зв’язки та посилювати вплив громадськості на владу, її рішення. Впродовж останніх років інструменти е-демократії найбільш динамічно розвивались на рівні саме органів місцевого самоврядування, насамперед міст.

Необхідно особливо визначити наступні можливості використання таких ресурсів – відкриті дані, у тому числі і відкриті бюджети; онлайн-трансляції пленарних засідань сесій та виконкомів; електронні консультації; громадські слухання онлайн; е-голосування; розсилки корисної інформації; платформи взаємодії (контактні центри); бюджети участі або громадські бюджети онлайн; та, як правило, найбільш масовий – сервіс е- петицій. Перевага, все ж таки як правило використовує безкоштовні інструменти і платформи («Єдина система місцевих петицій», «Розумне місто», «Відкрите місто»).

Для реалізації, розробки та використання таких можливостей потрібна просвітницька робота, оскільки належний інформаційний рівень перебуває ще не у належному стані та потребує підтримки.

На даний час особливо відзначити наступні електронні інформаційні  ресурси для навчання та обміну досвідом у даній сфері, а саме:

– ACREC (Anti-Corruption Research and Education Centre) ACREC − це перший в Україні міждисциплінарний науково-освітній центр, де досліджують корупцію, як суспільно-політичне явище, а також вчитимуть системно запобігати середовищу, що сприяє корупції та протидіяти її наслідкам.

Першочерговим завданням команди є запровадження короткострокових і довгострокових міждисциплінарних, практично орієнтованих програм підготовки фахівців для ефективного управління та розбудови держави і відкритого суспільства в Україні.

– Короткий навчальний посібник «Антикорупційний урок» є збіркою матеріалів, які можуть бути корисні вчителям для проведення відповідного уроку у старших класах середньої школи до Міжнародного дня боротьби з корупцією. Цей день відзначається 9 грудня у всьому світі, згідно з рішенням Генеральної Асамблеї ООН.