FOLLOW US ON SOCIAL

 Процесуальне становище потерпілого як сторони кримінального процесу

 Онуфрієнко Богдан Сергійович курсант 2 курсу, спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» Сауся Артем Володимирович курсант 2 курсу, спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ