FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

12
Квітень
2021

Проблеми дефіциту державного бюджету в контексті розвитку регіонів

Іщенко Володимир
(Хмельницький, Україна)
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ
(Державне регулювання економікою)
ПРОБЛЕМИ ДЕФІЦИТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
Протягом багатьох років державний бюджет України стикається з такою великою проблемою, як дефіцит, що виникає внаслідок перевищення витрат державного бюджету над доходами. Відповідно до цих проблем страждають всі регіони країни та уповільнює цим їхній розвиток. Серед найвагоміших причин бюджетної розбалансованості в Україні виділяють: недосконалість і неефективність податкового законодавства, значний обсяг тіньової економічної діяльності, суттєві витрати на ведення воєнних дій, чималий рівень безробіття, залучення й використання позик для його покриття, зростання державного боргу з ризиком невиконання боргових зобов’язань, значний спад виробництва та інфляційні процеси, а також гальмування розвитку фінансової системи.
Зростання бюджетного дефіциту прямо не пов’язане з етапами економічного розвитку країни: воно спостерігається як у кризові періоди, так і у фазах відносної стабільності. Це свідчить про відсутність єдиної стратегії управління ним і вказує на необхідність її розробки [1].
В Україні основними умовами формуванні бюджетного дефіциту на сьогодні є:
 загальний спад виробництва, зниження ефективності його роботи;
 розвиток інфляційних процесів, кредитна та цінова політика;
 незбалансованість доходів і видатків бюджету, зростання видатків при зниженні доходів, надмірні державні витрати;
 нестабільна політична та економічна ситуація;
 високий рівень тіньової економічної діяльності;
 відсутності інвестиційної привабливості.
Дефіцит державного бюджету України в січні-липні 2020 року становив 51,2 млрд грн, зокрема за загальним фондом – 57 млрд грн за плану в 100,8 млрд грн. Про це свідчать дані Державної казначейської служби.
Запозичення за цей період становили 351 млрд грн, зокрема 166,7 млрд грн – зовнішні. Запозичення за загальним фондом становили 345,8 млрд грн за плану в майже 360 млрд грн, зовнішні запозичення за загальним фондом – 161,2 млрд грн. Доходи держбюджету на 2020 р.- 975,833 млрд грн, видатки – 1,266 трлн грн, тобто дефіцит державного бюджету на 2020 рік склав понад 290 млрд. грн [2].
В сучасних умовах бюджетний дефіцит можна знизити шляхом зростання податкових надходжень до бюджету або за допомогою внутрішнього боргу. Перший спосіб є більш ефективним, але його досягнення треба проводити не за рахунок зростання податкового тиску, а шляхом підвищення ефективності суспільного виробництва для зростання обсягу фінансових ресурсів всього суспільства. Інший спосіб – внутрішній борг. Випуск цінних паперів для продажу їх населенню може забезпечити швидке фінансування без прискорення темпів інфляції [1].
Пропонуємо, застосувати конкретні заходи, щодо скорочення бюджетного дефіциту, та стимулювання притоку коштів до бюджету країни:
1. Збереження фінансування тільки самих важливих соціальних програм, неприйняття нових (до прикладу: Загальнодержавна цільова програма «Питна вода України», «Збільшення прожиткового мінімуму», «Збільшення мінімальної оплати праці», «Безкоштовна медицина» та інші).
2. Більш широке використання фінансових пільг і санкцій, які стимулюють зростання суспільного виробництва.
3. Не надання кредитів державним структурам, а зосередитись саме на приватному секторі, який приносе основний дохід до бюджету.
4. Скорочення військових витрат (на потреби ЗСУ у 2019 році було витрачено понад 104 млрд грн).
5. Створення умов для залучення іноземних інвестицій (в першу чергу повинен бути оптимальний інвестиційний клімат, зниження податкової ставки, а також покращення економічного розвитку в країні в цілому)
6. Зміна напрямів інвестування бюджетних коштів в галузях економіки з метою значного підвищення фінансової віддачі від кожної гривні (галузь IT, транспортної інфраструктури та інші).
На мою думку, Україні потрібно зменшити кількість постійних кредитів, позик та траншів у міжнародних організаціях та інших країн, це призводить до накопичення великих боргів. Через постійні кредити, Україна перебуває весь час у економічній кризі та з кожним роком державний борг збільшується у десятки разів, відповідно щороку рівень життя населення у всіх регіонах країни відчутно погіршується.
Отже, щоб Україні стабілізувати рівень економіки і відповідно цим надати подальший розвиток регіонів країни, потрібно вирішити низку проблем, що як результат призводять до дефіциту бюджету, а саме: важкий фінансовий стан підприємства, спад виробництва, криза неплатежів та ненадходження податків.
Література:
1. Державний борг та гарантований державою борг. Міністерство фінансів України. URL: http://www.minfin.gov.ua/
2. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. Оперативна статистична інформація URL: http://www.ukrstat.gov.ua
Науковий керівник: викладач Юричина Ірина Анатоліївна

 

UserComment

Valuable Users idea's
0 Comments

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *