FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

13
Квітень
2021

Зовнішньоекономіча діяльність та її основні цілі

Галяс Дар’я
(Маріуполь, Україна)
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ
(Зовнішньоекономічна діяльність)
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ ОСНОВНІ ЦІЛІ
Зовнішньоекономічна діяльність на сьогодні є одним з основних напрямків розвитку багатьох держав, джерелом товарів, виробництво яких неможливо всередині країни, а також доходів від експортно-імпортних операцій. Для багатьох країн, де з якихось причин відсутні виробничі процеси, зовнішня торгівля є єдиним засобом забезпечити себе необхідними товарами.
Отже, зовнішньоекономічна діяльність – це діяльність, яка пов’язана з торгівлею між партнерами, що знаходяться в різних країнах.
Розглянемо об’єктивні причини, які змушують держави займатися
зовнішньоекономічною діяльністю. По перше, це нерівномірний розподіл сировини на поверхні землі (в одних країнах є корисні копалини, а в інших – ні); по-друге – різні кліматичні умови, (саме вони впливають на спосіб обробки землі, врожайність сільськогосподарських культур тощо); відмінності в економіці та господарському устрої держав (є розвинені індустріальні країни, а є менш розвинені – аграрні); різний рівень розвитку обладнання та технологій в певних галузях (наприклад, німецькі автомобілі, японська електроніка, французькі вина, російська зброя, американська авіація і т. д., майже в кожній країні є товари, які вони роблять краще за інших). Державі вигідніше спеціалізуватися на виробництві тих товарів, витрати на виробництво яких мінімальні, і імпортувати ті товари, собівартість виробництва яких вище, ніж при їх ввезенні.
У зв’язку з прагненням України стати правомочним співучасником інтернаціонального партнерства і торгівлі, налагодити народногосподарське пособництво з іноземними партнерами, розмір зовнішньоекономічних угод останнім часом грунтовно збільшився. Крім того, деякі державні підприємства розширюють сферу своєї діяльності і виходять на новий рівень, до того ж захоплюючи промо-акції на іноземних ринках. Це все, безумовно, беззастережно впливає на економіку країни, позаяк утверджує зростання національного доходу, покращує образ України на міжнародному ринку.
В даний час в Україні більшість зовнішньоекономічних акцій виконується не на державному рівні, а на рівні власного підприємництва.
Основним принципом зовнішньоекономічної діяльності підприємств є комерційний розрахунок, заснований на принципах економічної та фінансової незалежності і самодостатності з урахуванням власних грошових, фінансових і логістичних можливостей. Сама компанія несе відповідальність за результати зовнішньоекономічної діяльності не тільки в частині експортних поставок, а й імпортних закупівель для розвитку експортного та імпортозамінного виробництва, технічної реконструкції.
Зовнішньоекономічну діяльність і зовнішньоекономічні зв’язки слід розглядати як єдине ціле. Держава суттєво впливає на зовнішньоекономічну діяльність окремих компаній. Він може стимулювати і обмежувати його.
Основні цілі зовнішньоекономічної діяльності держави можна класифікувати наступним чином:
1. Митний контроль товарів, що переміщуються через державний кордон;
2. Нетарифне регулювання експорту та імпорту окремих товарів загальнодержавного значення;
3. Заходи оперативного регулювання зовнішньоекономічних відносин, включаючи тарифне регулювання (податки, мита, збори).
Ці цілі суттєво впливають на визначення стратегії зовнішньоекономічної діяльності галузевих міністерств, міністерств, окремих компаній і асоціацій.
Таким чином, зовнішньоекономічна діяльність держави складається із сукупності підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Основною метою зовнішньоекономічної діяльності держави є її регулювання.
Література:
1. Андрийчук В. «Стратегічні засади та напрями формування ефективної ЗЕП України»// «Політика і наш час» – 1999 – №1, -248 с.
2. Будкин Н. «Украина и ЕС. Либерализация сотрудничества»// Политдумка – 1995 – № 2-3, – 114 с.

UserComment

Valuable Users idea's
0 Comments

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *