06 04

Гільов Володимир

(Дніпро, Україна)

ЕКОЛОГІЯ

(Екологічна безпека)

ВИЗНАЧЕННЯ ЗОН ШУМОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ МАЙБУТНТОГО АЕРОПОРТУ

Досягнення гармонії у відносинах людини з навколишнім середовищем, створення для людей найкращих умов праці, побуту й відпочинку – одне з найголовніших завдань сучасності. Основна частина життєдіяльності людини проходить в умовах штучних систем і одним з факторів, що помітно негативно впливають на якість і безпеку життєдіяльності населення є шумове забруднення. Тому у законі України “Про охорону навколишнього середовища” говориться про загальний обов’язок при здійсненні своєї діяльності використати необхідні заходи щодо попередження й недопущення акустичного забруднення та іншого шкідливого фізичного впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини в населених пунктах.

У 2019 році, для обслуговування Дніпропетровської та Запорізької областей, в Міністерстві інфраструктури України запропонували побудувати новий аеропорт І класу «Придніпров’я» неподалік від селища Солоне на кордоні двох областей. При інтенсивної, цілодобової експлуатації сучасного аеропорту, еквівалентні рівні звуку на території житлової забудови можуть досягати 80-100 дБА. Авіаційний шум робить істотний вплив на шумовий режим території навколо аеропортів та на сьогоднішній день є одним з найшкідливіших фізичних чинників, які впливають на населення, на його здоров’я. А здоров’я людини є головним критерієм оцінки якості та безпеки життєдіяльності населення та рівня екологічної безпеки.

При розміщенні нового аеропорту, вирішенні питання будівництва в околицях аеропорту, а також при визначенні впливу авіаційного шуму на існуючу міську забудову необхідно визначити зони обмеження забудови. Межі зон визначаються шляхом побудови на плані території відповідних кривих рівнів звуку. Такі контури отримали назву «Шумограф-А». На рисунку 1 наведено приклад «Шумографа-А» для аєропортів І класу, який виконується на прозорій основі (плівка, калька) [1].

Рис. 1. «Шумограф-А» для І класу аєропортів.

 

Накладений на карту «Шумограф-А» дозволяє «побачити» шумовий режим кожного населеного пункту. Фрагмент карти шумового забруднення території навколо аеропорту „Придніпров’я” за напрямком злітно-посадкової смуги Захід-Схід (зліт на схід) надано на рисунку 2.

Рис. 2. Фрагмент карти шумового забруднення території навколо аеропорту.

 

Критерієм для оцінки стану екологічної безпеки за чинниками шумового забруднення житлової территориии запропоновано показник кількості населення, що мешкає в зоні екологічного дискомфорту. Припустимі значення еквівалентних і максимальних рівнів звуку на житлових територіях встановлюються ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», ДБН В.1.1-31:2013 «Захист территории, будинків і споруд від шуму». За розрахунком [2] загальна кількість населення, яке може потрапити в зону шумового забруднення аеропорту „Придніпров’я” складає близько 40 тисяч мешканців.

Висновки. Найбільший вплив авіаційний шум надає на населення, яке проживає поблизу аеропортів, що пояснюється сильним шумом під час зльоту і посадки літаків. В умовах проектування або реконструкції житлових територій, проектувальник зобов’язан прогнозувати очікувані рівні звуку, враховувати основні фактори, що впливають на їх величину, гарантувати акустичний комфорт. При розташуванні нового міжнародного аеропорту в с.м.т. Солоне в зону майбутнього шумового забруднення потрапляють 118 населених пунктів, близько 40 тисяч мешканців

Література:

  1. Самойлюк Е. П. Основы градостроительной акустики : Учебное пособие для вузов в 3ч / Самойлюк Е. П. — Д. : ПГАСА, 1999. — 438 с.
  2. Гільов В.В. Оцінювання шумового забруднення житлових територій в районі проектуємого аеропорту / В.В. Гільов, В.М. Полторацька, І.Б. Прокоф’єв // Тези XVIII міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в будівництві, цивільній інженерії та архітектурі» (м. Дніпро 26 листопада 2020 р.). – Дніпро : ДВНЗ ПДАБА, 2020. – С. 63-64