FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

21
Квітень
2021

Виховна робота з студентами в умовах дистанційного навчання. з досвіду роботи факультету історії та права цдпу імені володимира винниченка

Мельничук Костянтин
(Кропивницький, Україна)
ОСВІТА
(Методичні основи виховного процесу)
ВИХОВНА РОБОТА З СТУДЕНТАМИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. З ДОСВІДУ РОБОТИ ФАКУЛЬТЕТУ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА ЦДПУ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА
Весною 2020 року перед освітніми закладами постав новий виклик – тотальний перехід на дистанційну форму навчального процесу в умовах пандемії. Попередній досвід очікування перебігу карантинних обмежень, часово не довгих, не справдився, що обумовило пошук нових форм роботи як у навчальному процесі, так і у виховній діяльності. Дистанційна навчальна складова раніше вже частково використовувалась у роботі викладачів, особливо при комунікації зі студентами заочної форми навчання та з тими, хто навчався за індивідуальними планами та студентами-екстернами з використанням Мoodle, електронної пошти тощо. Проте частка інтерактивної форми зносин була незначною та носила швидше допоміжний характер.
У виховній роботі дистанційне спілкування, зазвичай, обмежувалося вирішенням оперативних завдань через відомі месенджери, а також для інформаційного забезпечення та ознайомлення з перебігом виховних заходів.
Таким чином, викладачі факультету мали певний досвід у використанні інформативно-комунікаційних ресурсів, проте вони носили допоміжний характер і, звичайно, не були пріоритетними у навчально-виховному процесі. Розуміння того, що карантин це надовго, прийшло з погіршенням епідеміологічної ситуації і, на початку квітня 2020 року, відбувся перехід до систематичного використання викладачами саме дистанційних методів навчання. Адміністрація закладу не обмежувала викладачів у використанні комунікативних платформ – переважно застосовувався Мoodle, Zoom, Google Mееt, а також Google Classroom.
У цій ситуації значну роль зіграли куратори, які мають належний досвід навчально-виховної роботи. З 2018-2019 навчального року журнал куратора оформлюється в електронному варіанті, де представлено плани виховної роботи на кожний семестр і вони доступні студентам.
Карантинні заходи значно обмежили варіативність проведення виховної роботи серед студентів, спортивних змагань та екскурсій і звичайного спілкування. Відсутність нормативної бази [1], методичного забезпечення та значного досвіду виховної роботи в умовах дистанційного навчання змусила деканат факультету історії та права бути координатором проведення круглого столу з кураторами, студентським самоврядуванням, завданням якого було адаптувати плани для їх виконання у соціальній мережі. У ході обговорення були окреслені напрямки та зміст роботи. Насамперед, була поставлено завдання: запобігти поширення коронавірусної інфекції. До просвітницької роботи були залучені викладачі кафедри валеології, які на професійному рівні пояснювали студентам і викладачам необхідність дотримання протиепідемічних заходів, на електронній сторінці факультету розміщувались інформаційні матеріали з даної проблеми.
Дистанційне навчання обумовило нові завдання для кураторів груп у контексті моніторингу та координації освітнього процесу за відповідними навчальними дисциплінами під час співпраці викладачів і студентів. Слід відзначити роботу студентського самоврядування, яке оперативно реагувало на відсутність студентів.
Результатом діяльності куратора є набуття молодою людиною соціального досвіду поведінки, формування національної самосвідомості, ціннісних орієнтацій і розвиток індивідуальних якостей особистості. В умовах ізольованості важливе значення набувала підтримка міжособистісних стосунків у групі, своєчасне реагування на проблемні ситуації. Багато в чому результати цієї роботи залежали від психологічної готовності викладача допомогти студенту, що опинився у скруті. Складовою успішного результату виховної роботи була також взаємодія з батьками студентів, у яких виникали труднощі при дистанційному навчанні.
Традиційним виховних заходом факультету є проведення фотовиставки «Мить життя», у якій приймають участь студенти та викладачі. Онлайн умови дозволили значно розширити коло учасників, фактично перетворивши її на постійно діючу. Найбільш феєричним дійством, як на факультеті, так і в університеті у травні завжди було свято останнього дзвоника. Ця подія також знайшла своє відображення на електронній сторінці факультету. Дуже зворушливими виявились відеоролики про життя та навчання студентів протягом чотирьох років.
Звичайно не все, що було заплановано з виховної роботи факультету, вдалося реалізувати в умовах пандемії. Важливою запорукою трансформації та пристосування до нових умов є співпраця адміністрації факультету та студентського самоврядування. Нагальною потребою є прийняття нормативної бази, підготовки належного методичного забезпечення та узагальнення досвіду виховної роботи в нових умовах. Дистанційне навчання значно звужує традиційні форми роботи, проте відкриває і нові можливості.
Література:
1. Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.cuspu.edu.ua/images/normativni_doc/Statut_cuspu_2017.pdf