FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

23
Квітень
2021

Використання рекламно-інформаційних тенологій у діяльності соціального педагога з учнівською молоддю

Рацул Олександр
(Кропивницький, Україна)
ОСВІТА
(Соціальна педагогіка)
ВИКОРИСТАННЯ РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕНОЛОГІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З УЧНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ
Поняття «рекламна діяльність» вже давно вийшло із поняття суто комерційного. Нині рекламно-інформаційну діяльність здійснюють і соціальні педагоги. Соціальна реклама – той інструмент, що привертає увагу до соціальних проблем та сприяє запобіганню негативних явищ в учнівському середовищі.
Соціальний педагог розуміє, що нові проблеми потребують новітніх рішень. Саме соціальна реклама є тим інструментом, що не лише подобається учням і соціальному педагогу, а і може змінити ставлення суспільства до будь-якої проблеми та сформувати позитивно спрямовану поведінку людини.
Робота над створенням соціальної реклами розпочинається з аналізу проблем, що існують та на скільки вони цікаві учням. Лише коли діти розуміють, що їх проєкт не лише цікавий, але і має місце в практичному застосуванні, то робота буде реально корисною.
Для створення соціальної реклами учням пропонують найчастіше: малювати плакати та записувати відео ролики. На практиці даний вид роботи викликає захоплення.
Дуже часто діти сприймають такі завдання з ентузіазмом на відміну від теоретичних. Для них це неначе квест, вони шукають, аналізують, проводять дискусії тощо.
Міні соціальну рекламу використовують і в тренінгових завданнях. Якщо дати завдання на групу, то ми вчимо дітей працювати в команді. Якщо в класі конфлікти, або потрібно здійснити так звану «непомітну» профілактику. Якщо дати окремі завдання, то ми формуватимемо самостійність, розвиватимемо творчість, відстоювання своєї позиції тощо.
У місті Кропивницькому за нашими спостереженнями з 2019 року серед школярів та учнів професійно-технічних училищ, ліцеїв проходить хвиля соціальної реклами. Соціальні педагоги відмічають, що даний вид роботи не аби як подобається дітям та і їм самим. Особливого помітним став проведений фестиваль соціальної реклами «Перший фестиваль соціальної реклами «Соціальний плакат – ідеальний світ»». Ідеї дітей просто вражали, плакати у вигляді фотоколажів, чудові фотопостановки, малюнки. Сучасні діти – діти техніки, за допомогою смартфонів, комп’ютерів вони створили справжні шедеври соціальної реклами. Найголовніше, те що дорослі побачили сучасні проблеми очима дітей та зрозуміли над чим потрібно працювати найбільше.
Слоган – це те, що було не менш цікавим ніж самі роботи учасників.
Рекламно-інформаційні технології націлені й на формування здорового способу життя учнівської молоді. Дієвим інструментом виступає: проведення соціальних тренінгів. Даний вид реклами використовується соціальними педагогами та працівниками, захоплює своєю цікавістю.
Тлумачень поняття «тренінг» низка, ось кілька з них тренінг – активне навчання та спілкування; комплекс методів, які спрямовані на розвиток здібностей до навчання та оволодіння будь-яким складним видом діяльності; засіб впливу, який спрямований на розвиток знань, соціальних установок, вмінь і досвіду у сфері міжособистісного спілкування, а також засіб розвитку компетентності у спілкуванні, засіб психологічного впливу; соціально-педагогічний тренінг – форма соціально-педагогічної діяльності, спрямована на набуття життєвої компетентності шляхом збагачення як знаннями, так і життєвопрактичним та емоційно-особистісним досвідом завдяки використанню інтерактивних засобів навчання [1].
Тренінгові форми заняття мають такі переваги: активність групи, поєднання інформації та емоційного ставлення до неї, підвищення рівня мотивації, здатність групи до колективного мислення та прийняття рішень, практична перевірка та закріплення отриманих знань [2].
Отже, використання рекламно-інформаційних технологій у діяльності соціального педагога з учнівською молоддю не лише дієво, але і цікаво. Особливої уваги заслуговують соціальні плакати. Розробка учнями соціальної реклами – це і профілактика, розвиток, розвиток креативності тощо.
Література:
1. Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / [за заг. ред. проф. І.Д. Звєрєвої]. – К.: Центр учбової літератури, 2008 – 336 с.
2. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного пед. унів-ту ім. П. Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – Випуск 36. – 301 с.