FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

15
Квітень
2021

Використання кейсів при викладанні хімічних дисциплін

Боркова Світлана
(Ківерці, Україна)
ОСВІТА
(Сучасні методи викладання)
ВИКОРИСТАННЯ КЕЙСІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
В наш час, працювати за фахом і займатися улюбленою справою – це надзвичайна удача. У стінах нашого закладу я маю можливість навчати студентів і щодня вчитися та вдосконалюватися як педагог і викладач хімічних дисциплін. На своїх заняттях я намагаюся донести до студентів інформацію про те, що важливо бачити прикладну сторону хімічної науки, прив’язати знання матеріалу до реального життя, навчитися бачити хімічні явища щодня. Вивчаючи кожну тему, завжди намагаюся ілюструвати її цікавим прикладом з життя. Це переросло у необхідність використовувати різні навчальні кейси, які підбираю до кожної теми індивідуально, враховуючи особливості матеріалу та настрою студентів.
Особливо цікавими є кейси, які пов’язані із сюжетними фрагментами з літератури або мистецтва. Прикладом є курйозний фрагмент з твору Артура Конан Дойла «Собака Баскервілів», в якому допущена істотна хімічна помилка.
«Чудовисько, що лежало перед нами, воістину могло кого завгодно злякати своїми розмірами і міццю. Це був не чистокровний шукач і не чистокровний мастиф, а, очевидно, помісь — сухорлявий, страшний пес завбільшки з молоду левицю. Його величезна паща усе ще світилася блакитнуватим полум’ям, глибоко посаджені дикі очі були обведені вогненними колами. Я доторкнувся до цієї світної голови і, віднявши руку, побачив, що мої пальці теж засвітилися в темряві.
— Фосфор, — сказав я.
— Атож, і якийсь особливий препарат, — підтвердив Холмс, потягнувши носом. — Без запаху, щоб у собаки не зникло чуття…» [1]
Цей фрагмент я пропоную проаналізувати під час вивчення теми «Алотропні модифікації неметалів». Даний кейс можна представити і у вигляді відео кейсу, тобто продемонструвати відео – фрагмент чи аудіо матеріал. Основна вимога до створення кейсу (проблемної ситуації) полягає в тому, що навчальна проблема повинна бути пов’язана з матеріалом, що вивчається, і мати пізнавальну значущість. Кейс — це одночасно і вид завдання, і джерело інформації для його виконання.[2]
На своїх заняттях найчастіше використовую кейс-випадок і кейс-ситуації. Кейс-випадок – це короткий кейс, який розповідає про окремий випадок. Наприклад, під час вивчення теми «Біогенні елементи» з медичної хімії, я пропоную до уваги студентів такий кейс:
«У сільській місцевості випадково були виявлені рештки людського тіла. Провівши спектральний аналіз волосся, криміналісти виявили завищену концентрацію йонів As та мікрокількості Au. За результатами, однозначно, можна зробити два припущення. Що це за припущення? Що можна стверджувати, виходячи з цієї інформації?»
Цінність кейс – технології полягає в тому, що вона одночасно не тільки відображає практичну проблему, а й актуалізує певний комплекс знань, який необхідно засвоїти при вирішенні цієї проблеми, а також удало поєднує навчальну, аналітичну й виховну діяльність, що, безумовно, є дієвим та ефективним при реалізації сучасних завдань системи освіти. [2]
Кейс-ситуація – класичний кейс, що вимагає від студента аналізу ситуації. В ньому найчастіше ставиться запитання: “Чому ситуація набула такого розвитку, і як її можна вирішити?”.
Кожне заняття з хімії на будь-яку тему – це повторення і нагадування латинського прислів’я «praemonitus praemunitus». Що в перекладі означає, хто попереджений, той озброєний! Хімія – це також великий перелік отруйних речовин! Важливо знати властивості, ГДК отруйних речовин, симптоматику при отруєнні і, що важливо, антидоти. З цього приводу використовую ряд кейсів, ось один з таких:
«Виявлено ранні симптоми отруєння: запах мигдалю у повітрі при видиху, біль голови та запаморочення, нудота, блювота, збудження, тахікардія, підвищення артеріального тиску, прискорене і глибоке дихання. Що, на вашу думку, спричинило отруєння? Який антидот можна запропонувати у домашніх умовах?»
У своїй роботі чітко бачу переваги використання кейс-технології. Кейс-метод є інтерактивним методом навчання, який дає змогу наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності і сприяє розвитку винахідливості, вмінню вирішувати проблеми. Кейс-метод передбачає командний характер пізнавальної діяльності, поєднання теоретичних знань і практичних навичок, глибоке занурення у ситуацію. Технологія „кейс” формує інтерес і позитивну мотивацію до навчання. Цей метод дає змогу розвинути навички аналізувати та мислити критично, а також формує життєві компетентності.
Застосування на практиці інноваційних методологічних підходів дає можливість викладачу хімії підвищити ефективність навчального процесу і рівень знань студентів. Час вимагає працювати по – новому, рухатися вперед і досягати певних результатів.
Література:
1. А.К. Дойл. Собака Баскервілів/ Артур Конан Дойл; пер. з англ. Олени Ломакіної. – К.: Знання, 2015. -222 с. – (English Library).
2. Яценко О. А. Кейс – технологія [Електронний ресурс]/ Олена Анатоліївна Яценко// Хімія – це легко. Блог вчителя хімії. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://olenayacenko.blogspot.com/p/blog-page_47.html.