FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

21
Квітень
2021

Викладання іноземної мови студентам-початківцям: актуальні питання

Прозоровська Ірина
(Черкаси, Україна)
ОСВІТА
(Сучасні методи викладання)
ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ-ПОЧАТКІВЦЯМ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
Сучасний світ стає ближчим до людей, і так би мовити «меншим» завдяки глобалізації, неймовірному розвитку сучасних технологій, і як наслідок, вимагає від освіченої людини, яка прагне досягти певних успіхів у житті – знання іноземних мов, насамперед англійської мови. Викладач час від часу має працювати з учнями-початківцями. Студенти коледжу можуть виявитися початківцями з різних причин – вивчення іншої іноземної мови, відсутність належного викладання у школі, наприклад сільській, де буває так, що викладач фізкультури разом зі своїм предметом може викладати англійську мову і географію.
У цій статті ми розглянемо актуальні питання викладання англійської мови студентам-початківцям.
Перша сходинка в оволодінні англійської мови є оволодіння рівнем А1 відповідно до Європейської шкали рівнів. А саме, студент розуміє та використовує повсякденні вирази та доволі прості фрази; може відрекомендуватися та відрекомендувати інших, запитувати та відповідати на питання про місце, де він живе, людей, яких він знає, та речі, які він має; може підтримати просту розмову, якщо співрозмовник говорить повільно.
У вивченні англійської мови для дорослих у порівнянні з учнями молодшого віку є свої плюси:
1. Для дорослих простіше класифікувати інформацію, і засвоювати мову як систему.
2. Дорослі оперують великим набором понять, їм не потрібно вчити нові поняття, необхідно тільки приєднати поняття до англійських слів. [1]
Найважливіше питання, яке постає перед викладачем – з чого почати? Як би це не виглядало, але для багатьох англійська мова може бути новою навіть у розрізі найпростішого – алфавіту. Якщо ви ніколи не починали вивчати англійську, почніть із нього. Адже спочатку вивчаються літери та прості правила читання, які будуть вашою основою для подальшого вивчення мови. Також необхідно працювати над звуками або ж над вимовою. Засвоєння алфавіту – літер і звуків – допоможе вам почати читати окремі фрази та короткі діалоги. [2]
Учень свідомо має бути готовим до вивчення та запам’ятовування достатньо великого обсягу лексичних одиниць, граматичних структур, мовних зразків. Доречним, на нашу думку, є вивчення напам’ять готових міні-діалогів, які у подальшому перетворяться у мовні шаблони, і стануть у пригоді при потреби висловитися у певній ситуації, тому що автоматично будуть спливати у пам’яті. На початку учням буде можливо важко запам’ятовувати діалоги, але згодом вони будуть звикати, і при цьому тренувати пам’ять. Студентів треба привчати проговорювати те, що вони вивчають вголос, робити це багаторазово, на уроках практикувати повторення за викладачем.
Важливою складовою на шляху до вивчення мови є мотивація. На щастя, більшість учнів на сьогодні є мотивованими, оскільки, вони самі бажають навчатися мові і готові прикладати максимум зусиль. Викладач повинен створити комфортну атмосферу, ситуації успіху, коли учень бачить свій високий результат, і готовий далі долати труднощі.
Різноманітні цікаві види роботи на уроці, які використовує викладач-ентузіаст, сприятимуть швидкому успіху. Технічні засоби: комп’ютер, доступ до Інтернету допоможуть використовувати аудіо та відео інформацію, які, в свою чергу наближають студента до мови, яку він вивчає, робить її реальною, а не суто академічною та книжковою. Учень слухає носіїв мови і може повторювати фрази, імітувати їх правильно, звертаючи увагу на фонетичні особливості мови та інтонацію. Також онлайн вправи допоможуть швидко засвоювати лексичні одиниці, граматичні явища, так як автоматична перевірка помилок дає змогу бачити результат засвоєння матеріалу, проаналізувати, що було не досить зрозуміло, і що треба повторити.
На нашу думку, один із вдалих методів навчання початківців є гра.
Гра – найбільш доступний для студентів вид діяльності, спосіб переробки отриманих із зовнішнього світу вражень. У грі яскраво проявляються особливості мислення та уяви, емоційність, активність, розвиваюча потреба в спілкуванні. [3]
Викладач повинен враховувати індивідуальні особливості кожного учня, звертаючи увагу на особливості пам’яті. Як відомо студентів можна розрізняти як аудіалів, візуалів та кінестетиків.
Доречним також є поділ студентів на групи за рівнем знань. Серед усіх студентів І курс можна відібрати тих, кому потрібно вивчати мову з нуля, або майже з нуля.
Висновки. На сьогодні всім є зрозумілим, що вивчення іноземних мов є одним із пріоритетів у здобутті освіти, особливо професійної. Студенту потрібно окреслити ті цілі, на які він має бути спрямований наприкінці оволодіння рівнем А1. Викладач має чітко розуміти з чого починати навчання, які ресурси задіяти, як створити найкращу атмосферу на уроці. Використання технічних засобів, Інтернету є невід’ємною складовою навчального процесу. Мотивація, як рушійна сила, сприяє успіху.
Література:
1. Попроцька К. Англійська для дорослих має свою специфіку. – Режим доступу: https://greenforest.com.ua/ua/journal/read/chem-otlichaetsya-obuchenie-anglijskomu-dlya-vzroslyh.
2. Грідасова Я. Англійська з нуля: з чого почати вивчати? – Режим доступу: https://cambridge.ua/uk/blog/basic-english/.
3. Науменко І.В. Інноваційні методи навчання англійської мови у вищій школі в умовах модернізації. Молодий вчений, № 3.1 (55.1), березень 2018. – С.118-121.