FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

24
Квітень
2021

Ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення: новий порядок

Котковський Володимир
(Кривий Ріг, Україна)
ПРАВО
(Адміністративне і фінансове право)
ВЕДЕННЯ ЄДИНОГО ОБЛІКУ В ОРГАНАХ ПОЛІЦІЇ ЗАЯВ І ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ: НОВИЙ ПОРЯДОК
Будь який громадянин України має законне право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення, у тому числі й до Національної поліції та до її структурних підрозділів, відповідно до Закону України «Про звернення громадян» [1].
Проте наказом Міністерства внутрішніх справ №100 від 08.02.2019 р. затверджено новий «Порядок ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події». Тому з’ясуємо особливості звернення громадян до Національної поліції України за фактами вчинення кримінальних правопорушень [2].
У приймальнях громадян або в іншому доступному для них місці органу поліції має розміщуватись пам’ятка щодо порядку ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події з метою інформування громадськості щодо порядку прийняття, реєстрації заяв. Прийняття заяв здійснюється органом поліції цілодобово, безперервно та невідкладно, незалежно від місця і часу, повноти отриманих даних, особи заявника [3].
Поліцейський має попередити заявника про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення щодо вчинення злочину.
Якщо заява надійшла до органу поліції під час особистого звернення заявника одночасно з її реєстрацією в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (ІТС ІПНП) або журналі єдиного обліку заяв і повідомлень, уповноважена службова особа оформлює та видає заявникові талон-повідомлення єдиного обліку про прийняття і реєстрацію заяви, а в уповноваженої службової особи залишаються корінці талонів. Заява, що надходить телефоном за скороченим номером екстреного виклику поліції «102», реєструється в ІТС ІПНП з автоматичним присвоєнням порядкових номерів єдиного обліку.
Поліцейський в разі виявлення або отримання інформації про кримінальне правопорушення та іншу подію, зобов’язаний повідомити колег за номером «102» та ужити заходів щодо запобігання правопорушенню, його припинення, рятування людей тощо. Інформацію, яка надійшла до органу (підрозділу) поліції, після її реєстрації, невідкладно має передаватися до органу поліції, на території обслуговування якого сталася подія.
Письмові заяви (повідомлення), що надійшли до центрального органу управління поліцією, ГУ Національної поліції України, у яких є відомості, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, не пізніше 24 годин із часу реєстрації, надсилають до органів поліції нижчого рівня, а копії цих матеріалів – до відповідного структурного підрозділу органу поліції за напрямом діяльності [3].
Контроль за своєчасною реєстрацією заяв в ІТС ІПНП (журналі єдиного обліку) покладається на безпосереднього керівника органу поліції. Якщо в органах поліції були виявлені факти порушення вимог щодо дотримання законності під час прийняття, реєстрації та розгляду заяв, то після такого має бути проведено службове розслідування відповідно до Порядку проведення службових розслідувань у Національній поліції України, затвердженого наказом Міністерства Внутрішніх Справ України від 07.11.2018 р. №893 [4].
У пам’ятці щодо порядку ведення єдиного обліку зазначено, що відповідно до положень ст. 60 Кримінального процесуального кодексу України заявник має право [5]:
 отримати від органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію (талон);
 отримати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;
 подати на підтвердження своєї заяви речі та документи;
 отримати інформацію про закінчення досудового розслідування.
Таким чином, бездіяльність, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, може мати місце лише у разі надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення до суб’єкта, який наділений повноваженнями вносити дані до ЄРДР.
Література:
1. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. №393/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 47. Ст. 256.
2. Порядок ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 08.02.2019 р. №100. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19#Text.
3. Lexinform. Юридичні новини України: Офіційний сайт. URL: https://lexinform.com.ua/zakonodavstvo/reyestratsiya-zayav-pro-zlochyny-po-novomu.
4. Порядок проведення службових розслідувань у Національній поліції України: наказ Міністерства Внутрішніх Справ України від 07.11.2018 р. №893. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1355-18#Text.
5. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10. №11-12, № 13. Ст. 88.

 

UserComment

Valuable Users idea's
0 Comments

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *