FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

18
Січень
2021

В Україні вже який день по багатьом регіонам відбуваються тарифні майдани, де люди виступаю проти підняття цін.

Понад півтори сотні акцій і близько 8 тисяч мітингувальників.
У 2019-2020 підняття цін склало понад 50%, а в 2021 ще плюс 30% і тарифи продовжують зростати.
Влада, в особі Кабміну, намагається «збити» обурення серед населення поки, теоретично знизивши ціни до 6,99 грн. За 1 куб газу та відповідно до заяви Прем’єр Міністра Дениса Шмигаля, це зниження буде лише стосуватися побутових потреб на газ.
Однак, зі слів тієї ж влади, проти виступає МВФ, від якого ми чекаємо черговий транш. Як пояснює міністр фінансів Сергій Марченко, МВФ може розцінити повернення держрегулювання цін на газ, як порушення зобов’язань української влади.
У Києві, протестуючі проти тарифів приєдналися до акції SaveФОП, але вже зі своїми вимогами, одне з яких скасування законопроекту №3613, що був зареєстрований у ВРУ ще 09.06.2020. Згідно даного законопроекту Ви не зможете виїхати за кордон в разі наявності заборгованості по комунальних платежах і у вас за борги можна буде забрати житло, авто або накласти великі штрафи.
Також учасники протесту вимагають скасувати і постанови №1325, яке підвищує вартість електроенергії для населення.
На сьогодні багато людей почали викладати свої платіжки в соціальних мережах, вказуючи на непідйомність виставлених їм платіжок. Ситуація ще погіршилася введенням локдауна, що багатьох позбавляє заробітку і в так погану економічну ситуацію в країні.
Президент і влада на сьогодні загнали себе в глухий кут, адже вийти з нього вже неможливо, і ситуація буде посилюватись з кожним днем.
В кінці року ми отримали фінансову допомогу, від європейських партнерів, і це трохи стабілізувало фінансове становище країни, але постійні кредити без зростання економіки можуть привести або до банкрутства, або до тотального розпродажу країни.
Якщо в Україні не буде стратегії розвитку і взагалі бачення майбутнього (політики бачать майбутнє тільки в частині розікрасти, що залишилося), то незабаром постане питання про існування самої країни.
_________________________
В Украине уже какой день по многим регионам происходят тарифные майданы, где люди выступаю против поднятия цен. Более полторы сотни акций и около 8 тысяч митингующих.
В 2019-2020 поднятие цен составило более 50%, а в 2021 еще плюс 30% и тарифы продолжают расти.
Власть, в лице Кабмина, пытается «сбить» негодование среди населения пока, теоретически понизив цены до 6,99 грн. За 1 куб газа и согласно заявления Премьер Министра Дениса Шмигаля, это понижение будет только касаться бытовых потребностей на газ.
Однако, со слов той же власти, против выступает МВФ, от которого мы ждём очередной транш. Как поясняет министр финансов Сергей Марченко, МВФ может расценить возвращение госрегулирования цен на газ, как нарушение обязательств украинских властей.
В Киеве, протестующие против тарифов присоединились к акции SaveФОП, но уже со своими требованиями, одно из каких отмена законопроекта №3613, что был зарегистрирован в ВРУ еще 09.06.2020. Согласно данного законопроекта Вы не сможете выехать за границу в случае наличия задолженности по коммунальным платежам и у вас за долги можно будет забрать жилье, авто или наложить крупные штрафы.
Также протестующие требуют отменить и постановления №1325, которое повышает стоимость электроэнергии для населения.
На сегодня многие люди начали выкладывать свои платёжки в социальных сетях, указывая на неподьёмность выставленных им платежек. Ситуация ещё усугубилась введением локдауна, что многих лишает заработка и в так плохой экономической ситуации в стране.
Президент и власть на сегодня загнали себя в тупик, ведь выйти из него уже невозможно, и ситуация будет усугубляться с каждым днём.
В конце года мы получили финансовую помощь, от европейских партнёров, и это немного стабилизировало финансовое положение страны, но постоянные кредиты без роста экономики могут привести или к банкротству, или к тотальной распродаже страны.
Если в Украине не будет стратегии развития и вообще виденья будущего (политики видят будущее только в части разворовать, что осталось), то вскоре станет вопрос о существовании самой страны.
(автор Олександр Теплюк)