FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

01
Квітень
2021

УСПІШНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ

Клевцова Наталія

(Дніпро, Україна)

ЕКОЛОГІЯ

(Інтегроване управління природокористуванням)

УСПІШНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ

Вступ. Успішність управління екологічно безпечним природокористуванням визначається позитивним зростанням показників соціально – економічного   розвитку при одночасному зменшенні забруднення навколишнього природного середовиша. Елементами екологічної безпеки є: запровадження заходів, спрямованих на підтримку екологічної рівноваги, розумне задоволення екологчних потреб суспільства у всіх виявах життєдіяльності, реалізація проголошених у Концепції національної безпеки і Доктрині екологічної безпеки положень. Управління екологічно безпечним природокористуванням передбачає визначення стратегічних цілей, завдань, пріоритетів, спрямованих на попередження подолання негативних наслідків використання природних умов і ресурсів, при цьому доцільно використовувати інтегрований підхід [1].

Аналіз публікацій. Проблеми екологічно безпечного використання природних ресурсів і пов’язаних з цим умов існування суспільства висвітлено в роботах передових вчених, в даній роботі розглянуто труди: О. Балацького, Л. Мельника, М. Мальчика, К. Павлова.

Мета статті. Висвітлити риси інтегрованого управління екологічно безпечним природокористуванням, показати взаємозв’язок успішності управління при наявності законодавчої бази в країні. В Україні  інтегроване управління екологічно безпечним природокористуванням повинно базуватись на виконанні таких принципів: еколого – природоохоронного, соціально- економічного, інформаційно – наукового. При цьому, на думку автора, наукові досягнення мають мати практичний ефект, тобто бути впровадженими в реальному житті. До таких екологічно – дієвих рис належать: моніторинг, створення бази даних, реалізація програм розвитку, науково-дослідницьких робіт, взаємовигідне міжнародне співробітництво.

Отримані результати. Закон України про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року передбачає план дій з охорони навколишнього природнього середовища, впровадження екосистемного підходу в галузеву політику та удосконалення системи інтегрованого екологічного управління, інтеграцію екологічної політики. Зокрема передбачено екологічну модернізацію промислових підприємств шляхом зниження ставки екологічного податку у поєднанні з поліпшенням екологічних характеристик продукції [2]. Запорукою успішності є впровадження системи управління екологічними ризиками в усіх сферах національної економіки. До 2030 року метою держави є удосконалення та розвиток державної системи природоохоронного управління, що можливо при успішній інтеграції оновленої законодавчої бази і відповідно впровадженні екологічної політики.

Висновки. Потрібно перейти на систему комплексного державного моніторингу стану навколишнього природного середовища, автоматизувати систему контролю і відповідальності за нанесену средовищу шкоду. Налагодження таких процесів потребує певних коштів, а значить вимагає розробки системи замкнутого циклу, в якому  є прибуток на окремих етапах.

Література.

  1. Мальчик М.В., Павлов К.В. Принципи інтегрованого управління екологічно безпечним природокористуванням.- Рівне: Вісник Національного університету водного господарства та природокористування, 2016.- с. 143-149
  2. Верховна Рада України. Про Основні засади ( стратегію)державної екологічної політики україни на період до 2030 року. Київ, 2019. URL:// zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 14.03.2021)

Науковий керівник: доктор наук з державного управління,

доцент Романенко Катерина Михайлівна

 

UserComment

Valuable Users idea's
0 Comments

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *