FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

08
Квітень
2021

Управління інвестиціями у виробничу потужність металургійного підприємства

Антоненко Валентина
Альохін В’ячеслав
(Покровськ, Україна)
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ
(Інвестиційна діяльність та фондові ринки)
УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ВИРОБНИЧУ ПОТУЖНІСТЬ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Серед найбільш актуальних є проблема управління інвестиціями у виробничу потужність підприємств, а саме обґрунтування альтернативи: її підтримання чи розвиток, бо переважна більшість вітчизняних підприємств має надто застаріле, фізично і морально зношене технологічне обладнання. Найбільш вагомою ця проблема висувається для металургійних підприємств, де обладнання працює протягом всього року і в тяжких умовах, під негативним впливом високих температур, газів, пилу, кислот тощо. Крім того, в металургійній галузі ще накопичилися й інші серйозні проблеми, бо протягом усього періоду незалежності Україна не будувала технічно нових металургійних виробництв, а проводилася лише вибіркова модернізація, орієнтована не на удосконалення виробництва, а на заміну застарілого обладнання. У результаті на більшості з них спостерігається досить значний фізичний і моральний знос обладнання (50–65%), низька продуктивність праці, велика матеріаломісткість та енергоємність виробництва [1]. Отже, для вітчизняної металургії проблема забезпечення функціонування виробничої потужності є надто актуальним.
переймаються інвестиціями у нові проєкти та менше приділяють увагу використанню так званої «базової» (тої, що є в наявності) техніки. Але не завжди доцільним та економічно обґрунтованим є рішення щодо відмови від продовження використання «базової» техніки і її заміни на нову. Йдеться про обґрунтування рішення щодо доцільності такої заміни, що показано наочно у вигляді рис. 1.
На першому етапі обирається варіант простого чи розширеного відтворення, залежно від наявності та розмірів попиту на продукцію підприємства. Просте відтворення передбачає або придбання такого ж обладнання, як було, або технічне обслуговування та капітальний ремонт без модернізації; причому технічне обслуговування має певний вплив на час і аварійність капітальних ремонтів; а в металургійному виробництві, враховуючи умови експлуатації обладнання, капітальні ремонти проводяться щороку або навіть частіше.
Стосовно розширеного відтворення – доречно вказати, що для великих металургійних підприємств наразі не варто збільшувати виробничі потужності, бо є ризик обмежуючого впливу антимонопольного законодавства, тому більш обґрунтованим вдається, принаймні на сьогодні, саме просте відтворення.
На другому етапі оцінюються інвестиційні варіанти підтримання чи розвитку виробничої потужності. Методи і принципи оцінки цих варіантів є певним чином напрацьовані, але звернемо увагу на специфічні особливості металургійного виробництва, де вартість обладнання є критичною для джерел фінансування (саме розширене відтворення вимагає великих розмірів інвестицій, які пов’язані зі значними капіталовкладеннями), а наслідки зупинки металургійного обладнання – для продовження технологічного процесу.

Фахівці, що займаються інвестиційними питаннями, найчастіше На третьому етапі робиться вибір конкретного методу проведення простого чи розширеного відтворення обладнання. Враховуючи усе вище сформульоване, принципово логічним є метод здійснення капітальних ремонтів металургійного обладнання, із технічною підтримкою його між цими ремонтами, аби зменшити аварійність та неплановані простої металургійного підприємства.
Є ще один вагомий чинник вибору такого варіанту. Технічне обслуговування є операційною діяльністю, і тому витрати на його проведення включаються до собівартості продукції у періоді їх фактичного здійснення, що вигідно для підприємства, на відміну від витрат з інвестиційної діяльності, які будуть включатися як витрати у майбутніх періодах в частині амортизаційних витрат. Це все і впливає на рішення підприємства щодо акценту на технічну підтримку та допустиме відтермінування капітальних ремонтів обладнання.
Література:
1. Хаустов В. З чого починалося і що маємо? / В. Хаустов, В. Венгер. – Металургія України. 2019. – Вип. 11. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zn.ua/ukr/promyshliennost/metalurgiya-ukrayini-306344_.html.