FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

07
Травень
2021

Управління будівельним виробництвом

Богінська Людмила
(Суми, Україна)
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
(Будівництво)
УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМ ВИРОБНИЦТВОМ
Будівництво – одна з провідних галузей народного господарства. Йому належить видатна роль в практичному здійсненні завдань, пов’язаних з розвитком економіки країни. Сучасне капітальне будівництво – складний, комплексний процес. У ньому, крім будівельників, беруть участь численні колективи проектних організацій, служб замовника. На кожному будівельному майданчику спільно з генпідрядною організацією працюють десятки спеціалізованих субпідрядних підрозділів. І цей процес поділу праці інтенсивно продовжується [1].
Значення терміну «управління будівництвом» розуміється по-різному. На наш погляд, принципова відмінність управління будівництвом від більш традиційних методів ведення робіт полягає в економії часу і коштів замовників, а також скорочення ризиків за рахунок більшої гнучкості і контролю за будівництвом ще зі стадії проекту. Професійний процес управління дозволяє досягти оптимізації робіт і підвищення рентабельності проекту.
У контексті традиційної схеми ведення будівництва з використанням стандартних положень і умов договору замовник і його команда мають мало можливостей для впливу на послідовність і терміни виконання робіт, оскільки обов’язком генерального підрядника, як правило, є завершення робіт до зазначеного терміну. В умовах управління будівництвом у замовника і його команди є можливість безпосередньо впливати на тривалість і послідовність робіт. Вони можуть відбирати підрядників по пакетам робіт з наявними ресурсами для прискорення робіт, в разі якщо буде спостерігатися відставання від загального графіка виконання робіт. Будівельний процес стає все більш складним у міру того, як збільшуються масштаби та технічна складність проектів. Оскільки управління будівництвом пов’язує інтереси реалізації будівельного проекту з інтересами замовника, замовник має можливість приймати більш обдумані і своєчасні рішення в процесі реалізації проекту [2].
Метод управління будівництвом об’єднує досвід, знання, творчий підхід і технічні навички команд з проектування та реалізації об’єкта, дозволяючи значно підвищити якість послуг, що надаються замовникам. Забезпечується повний контроль і відповідність вимогам. Проектні та будівельні роботи, які реалізуються в атмосфері співпраці при відсутності будь-якої конфронтації, можуть мати різне значення для різних людей, проте для замовників вони означають одну просту річ: успішність проекту. Розвиток ринкових відносин в будівельній галузі, зростання конкуренції на ринку будівельних робіт вимагають від будівельного підприємства пошуку ефективних методів управління виробничо-господарською діяльністю, підвищення конкурентоспроможності та збереження фінансової стійкості. У підвищенні ефективності діяльності будівельного підприємства велике значення належить управлінню первинними виробничими ланками, такими як будівельні ділянки, об’єкти, бригади і, отже, об’єктивно необхідне проведення систематичного, глибокого і всебічного внутрішньовиробничого управлінського аналізу [3].
Література:
1. Сєров В.М. Організація й керування в будівництві: учеб. посібник для студ. высш. учеб. закладів/ В.М. Сєров, Н.А. Нестерова, А.В. Сєров. – М.: Видавничий центр «Академія», 2016. – 432 с.
2. Кузьмін О.Є. Управління витратами на підприємства: навч. посібник/ О. Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, У.І. Когут. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 244 с.
3. Павлов А.С. Економіка будівництва. У 2 т.: підручник і практикум для бакалавріата і магістратури/ А.С. Павлов. М, 2015.

 

UserComment

Valuable Users idea's
0 Comments

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *