FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

29
Квітень
2021

Удосконалення навчального процесу при вивченні сучасних мікро-контролерів

Павлюк Л.
Юрова Т.
(Київ, Україна)
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
(Комп’ютерна інженерія)
УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ВИВЧЕННІ СУЧАСНИХ МІКРО-КОНТРОЛЕРІВ
Завдяки ускладненню сучасних апаратних і програмних засобів комп’ютерних систем виникає проблема, яка пов’язана з основним протиріччям навчальних закладів передвищої фахової освіти – між об’ємом необхідних знань і часом на їх практичне застосуванням. У зв’язку з наведеним необхідно шукати нові шляхи для підвищення якості навчання, в тому числі за рахунок впровадження активних методів навчання.
Використання обчислювальної техніки для автоматичного управління різноманітними технологічними процесами є головна особливість технічного розвитку сучасного суспільства. Швидкі темпи розвитку цифрових методів обробки інформації поширюють розробку та впровадження в практику обчислень та управління виробництвом мікропроцесорних засобів (персональних комп’ютерів та відповідного периферійного обладнання) обробки інформації. Обробка інформації дозволяє покращити характеристики технічного процесу і вигідна у будь якому випадку [1]. Управління технічним процесом суттєво відрізняється від звичайній обробки даних, так як здійснюється в режимі реального часу. Для цієї задачі використовуються комп’ютери, які виконують дві основних функції: контролюють параметри технічного процесу та ініціюють відповідні сигнали для наступного керування.
Всі ці труднощі призводять до того, що створювати системи керування повинні фахівці у галузі комп’ютерних технологій, які в повній мірі при створенні систем управління використовують сучасні досягнення мікропроцесорної техніки. Частково ця проблема може бути розв’язана шляхом надання майбутнім фахівцям в промислових технологіях основних знань з методів опису технологічних об’єктів мовою фахівців з комп’ютерних технологій.
Для ознайомлення студентів з подібними методами опису технічних об’єктів в коледжі введено курс «Мікропроцесорна техніка». З метою кращого опанування курсу та надання студентам практичних навичок у використанні теоретичного матеріалу на базі коледжу та завдяки співпраці коледжу та фірми KLINKMANN – Україна створено лабораторію з п`ятьма лабораторними стендами, які виконані на базі одно кристального програмованого логічного контролера серії Unitronics Vision 1210TM/1040TM з кольоровою панеллю.
Розроблений лабораторний практикум полегшує засвоєння студентами курсу мікропроцесорної техніки, принципів та методів побудови мікропроцесорних систем управління нескладними технологічними процесами, а також використовування для цієї мети серійних мікропроцесорних контролерів, програмування мікропроцесорних контролерів з використанням технологічних мов програмування, навичок використовування сучасних прикладних програм в стандартних програмних середовищах.
Зважаючи на наведене, для підвищення якості навчального процесу з урахуванням часових обмежень пропонується активно впроваджувати в послідовність вивчення студентами курсу мікропроцесорної техніки лабораторний практикум.
Література:
1. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Мікропроцесорна техніка» [Електронний ресурс]/ укладачі: О.Г. Дьяков, Є.О. Іштван. – Електрон. дані. – Х.: ХДУХТ, 2016 . – 26 с.

UserComment

Valuable Users idea's
0 Comments

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *