FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

26
Січень
2022

Технології в гідроекології: водопостачання, водовідведення та поліпшення якості води

Семерня Оксана Миколаївна
доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри екології
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Любинський Олександр Іванович
доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Федорчук Іван Вікторович
кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри екології
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Гордій Наталія Михайлівна
кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри екології
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Тютюнник Оксана Сергіївна
кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри екології Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
ЕКОЛОГІЯ (Інтегроване управління природокористуванням)

Технології в гідроекології: водопостачання, водовідведення та поліпшення якості води
У сучасній екології зустрічаються нові підходи впровадження цифрових і інтегрованих галузей науки та техніки. У нашій державі провідне місце в новій екології займає водопостачання, водовідведення. І як спадок від радянського союзу маємо глобальні проблеми з цими процесами гідравліки. Із стрімкою євроінтеграцією України ми переглядаємо й норми якості води, яка є небезпечною для вживання на сьогодні, без додаткового очищення на виході з водовідвідного крану, у кожному місті країни.
Звичайно, у всьому світі вода відіграє найактуальніше місце в житті. Люди й інші живі істоти складаються з 80-90 %% води. І це є головною особливістю біологічного життя. Проблеми в гідроекології та в гідравліці стосуються кожного, у тій чи іншій мірі.
Актуальними питання дослідження гідроекології, агрогідроекології, у різних суміжних галузях займались і займаються вчені дослідники, як-от: [1-10].
Розглянемо рисунок 1 і проаналізуємо, які сучасні технології доступні нашій країні на тепер.

Рис.1. Різні види технологій в гідро екології

Розглядаючи і аналізуючи даний рисунок, спрямовуємо увагу читача на відсутність «стрілок»: взаємозв’язків між технологіями в гідроекології. Відсутність таких «стрілок» указує на ймовірність випадкових зв’язків і кореляцій між цими технологіями. Апроксимація такої події реалізує впровадження нових підходів євроінтеграції України в сферах гідрології та гідравліки.
Отже, єдино вірного правильного підходу запровадження технологій у гідроекології не вдається використати та впровадити. Маємо справу з інтегрованим управлінням природокористування в гідрології, зокрема, водопостачання, водовідведення та поліпшення якості води в Україні.
Література:
1. Chornyy, S.; Pismenniy, O. Wind Erosion Resistance of Steppe Soils of Ukraine. Agric. sci. pract. 2014, 1, 43-49.
2. Dubrovna, O.; Priadkina, G.; Mykhalska, S.; Komisarenko, A. Water Deficiency Tolerance of Genetically Modified Common Wheat Cv. Zymoyarka, Containing a Heterologous Ornithine-δ-Aminotransferase Gene. Agric. sci. pract. 2021, 8, 14-28.
3. FurdуchkoO.; DemyanуukO. The Importance of Agroecology in the Process of Well-Balanced Agrosphere Formation. Agric. sci. pract. 2015, 2, 23-29.
4. Kachmar, O.; Vavrynovych, O.; Dubytska, A.; Ivaniuk, V. Formation of Erosion Resistance of Gray Forest Soils in the Conditions of Carpathian Region. Agric. sci. pract. 2018, 5, 47-53.
5. Kozachenko, O. The Project of the Bioenergetic Agroecosystems Science Park. Agric. sci. pract. 2014, 1, 50-56.
6. Lyoshyna, L.; Tarasyuk, O.; Bulko, O.; Rogalsky, S.; Kamenieva, T.; Kuchuk, M. Effect of Polymeric Biocide Polyhexamethylene Guanidine Hydrochloride on Morpho-Physiological and Biochemical Parameters of Wheat Seedlings under Copper Stress. Agric. sci. pract. 2020, 7, 49-58.
7. Veretsun, A.; Stegniy, B.; Rula, O.; Bolotin, V.; Stegniy, A.; Gerilovych, A.; Muzyka, D. Molecular and Genetic Characterization of Avian Laryngotracheitis Virus Isolates Obtained in Ukraine. Agric. sci. pract. 2021, 8, 37-46.
8. Zhukorskiy, O.; Gulay, O.; Gulay, V.; Tkachuk, N. Changes in the Population Density of Pathogenic Microorganisms in Response to the Allelopathic Effect of Thypha Latifolia. Agric. sci. pract. 2014, 1, 31-36.
9. Zhukorskyy, O.; Hulay, O. Experimental Study of the Impact of Alisma Plantago-Aquatica Secretions on Pathogenic Bacteria. Agric. sci. pract. 2014, 1, 3-7.
10. Подільські читання. Екологія, охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття: наука, освіта, практика: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (10–12 жовтня 2019 р., Хмельницький) / за заг. ред. Г.А. Білецької. Хмельницький: ХНУ, 2019. 262 с.