FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

14
Квітень
2021

Тайм менеджмент як спосіб ефективної організації робочого часу

Желіба Аліна
(Маріуполь, Україна)
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ
(Маркетинг та менеджмент)
ТАЙМ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СПОСІБ ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОЧОГО ЧАСУ
На сучасному етапі розвитку менеджменту важливе всебічне управління ресурсами, що задіяні в процесі розвитку. При цьому одним з найважливіших із них є час, який, по-перше, є вичерпним і не відновлювальним ресурсом, а, по-друге, ‒ об’єктом численних досліджень.
Тайм менеджмент – одна з найбільш вигідних інвестицій. Години, вкладені у вивчення цієї дивовижної науки, можуть заощадити роки 1.
Серед основних принципів тайм менеджменту можна виокремити такі:
1. Самостійна робота (робота над собою).
2. Індивідуальність рішення.
3. Необхідність відстежування власної ефективності.
4. Мислення, направлене на ефективність.
5. Досяжність і невичерпність резервів ефективності.
В управлінні часом можна виділити наступні процеси:
• Аналіз.
• Моделювання стратегій з врахуванням проведеного аналізу.
• Формування цілі: постановка мети або визначення ключового напряму розвитку.
• Визначення і формулювання мети (цілей).
• Планування і розставляння пріоритетів. Розробка плану досягнення поставлених цілей і виділення пріоритетних (первинних) завдань для виконання.
• Реалізація — конкретні кроки і дії відповідно до наміченого плану і порядку досягнення цілі.
• Контроль досягнення мети, виконання планів, підведення підсумків по результатах. Також у випадку, якщо особа або група осіб, які практикують управління часом, планують і далі здійснювати проекти, то доцільно вести хронометраж і фіксувати результати аналізу хронометражу у вигляді «карток проекту» (запис по параметрах різного характеру показників витрат часу на окремі завдання) для їх подальшого вживання в процесі будь-яких проектів або програм 2.
Найбільш відомі технології ефективного використання часу на практиці:
• система Франкліна;
• принцип Ейзенхауера;
• принцип Парето;
• «АВС-аналіз».
Система Франкліна. Основне завдання, що ставиться перед керівником, ділиться на підзадачі, а ті в свою чергу – на ще більш дрібні підзадачі. Візуально це зображується у вигляді багатоступінчастої піраміди. Для полегшення використання системи Франкліна можна застосовувати щоденники.
Принцип Ейзенхауера. Розподіл завдань на 4 групи за терміновістю та важливістю:
1. група – термінові важливі, які необхідно виконувати самому і негайно;
2. група – термінові неважливі, які, незважаючи на терміновість, необхідно тим не менш делегувати підлеглим, якщо їх рішення не вимагає спеціальних знань і навичок;
3. група – не термінові важливі завдання. Їх необхідно вирішувати самому, в жодному разі не допускаючи, щоб вони ставали строковими;
4. група – нетермінові неважливі.
Принцип Парето. Згідно з емпіричним принципом Парето, лише 20 % всіх справ призводять до 80% бажаного результату. Постановка пріоритетів полягає у визначенні саме цих 20% справ, які матимуть найбільший вплив.
«ABC-аналіз». Згідно цієї методології:
А-задачі – це найважливіші, крім того, на їхню реалізацію потрібно усього 10% часу, але вагомість А-задач важко переоцінити, оскільки саме їхній внесок у досягнення цілей оцінюється на 70%.
В-задачі – це задачі середньої складності, на які доводиться приблизно 20% часу на виконання і 20% – їхня значущість.
С-задачі потребують не менше 70% часу, але користі від них загалом не більше 3.
10%.
Література:
1. Майсюра О.М. Про ефективність використання особистого часу (до питання тайм-менеджменту). // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №2 (104). – С.196-200.
2. Трейси Брайан Результативный тайм-менеджмент: эффективная методика управления собственным временем / [пер. с англ. А. Евтеева]. — М. :СмартБук, 2007. — 79 с.
3. Сидорова Н.А. Тайм-менеджмент. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. − 220с.