FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

03
Квітень
2023

Старший/а аналітик/иня / Senior Analytics Officer

Опис програми

Офіс перехідних ініціатив (OTI) Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) присутній в Україні з 2014 р., допомагаючи підтримувати її демократичну та орієнтовану на Європу трансформацію. Зосереджуючись спочатку на потребах стабілізації та кризі переміщення, спричинених вторгненням Росії у східну Україну, Проєкти ОТІ «Зміцнення громадської довіри» (UCBI) і UCBI II адаптували свої цілі таким чином, щоб сконцентрувати свої зусилля на зміцненні громадської довіри на місцях до процесів загальнонаціональної реформи, підсиленні згуртувальних наративів, що ґрунтуються на демократичних і громадянських цінностях, і реагуванні на нові загрози стабільності. У лютому 2022 р. OTI запустив Проєкт UCBI III – механізм реагування на надзвичайні ситуації для подолання наслідків брутального і невиправданого вторгнення Росії. Теперішні програми UCBI III спрямовані на виконання чотирьох завдань: 1) Надання українським голосам можливості розширення підтримки єдності, демократичності та незалежності України; 2) надання уряду та громадянському суспільству у ключових сферах можливості швидко вирішувати першочергові завдання, які ставить війна; 3) Мобілізація українців навколо спільних, об’єднувальних цінностей для формування майбутнього країни; та 4) Сприяння діяльності, спрямованій на національне зцілення та досягнення правосуддя за звірства.

Новий проєкт USAID/OTI – UCBI 4 – покликаний сприяти об’єднаному, демократичному та орієнтованому на Європу відновленню України від наслідків вторгнення Росії. Ця мета буде досягнута шляхом виконання трьох початкових завдань:

 1. Посилення раннього відновлення та реінтеграції переміщеного населення у фронтових громадах і деокупованих районах;
 2. Розширення охоплення та збільшення кількості взаємодій з наративами, які зміцнюють українську єдність і демократичність; і
 3. Зміцнення ненасильницької громадянської дії та зв’язків окупованих Росією районів з рештою України.

Program description

The United States Agency for International Development (USAID) Office of Transition Initiatives (OTI) has been in Ukraine since 2014, helping support its democratic and European transformation. Initially focusing on stabilization needs and the displacement crisis resulting from Russia’s invasion of eastern Ukraine, OTI’s Ukraine Confidence Building Initiative (UCBI) and UCBI II adjusted objectives to focus increasingly on building local confidence around national-level reform processes, amplifying unifying narratives grounded in democratic and civic values, and addressing nascent threats to stability. In February 2022, OTI launched UCBI III as a contingency response mechanism to address the impacts of Russia’s brutal and unjustified invasion. UCBI III currently programs towards four objectives: 1) Enable Ukrainian voices to build support for Ukraine’s unity, democracy, and independence; 2) Enable government and civil society in key areas to rapidly respond to critical priorities caused by the war; 3) Mobilize Ukrainians around shared values that maintain unity to shape the country’s future; and 4) Contribute to nascent efforts for national healing and addressing atrocities.

USAID/OTI’s new activity – UCBI 4 – has the goal of advancing Ukraine’s unified, democratic, and Europe-oriented recovery from Russia’s invasion. This goal will be met through three initial program objectives:

 1. Enhanced early recovery and reintegration of displaced populations in frontline communities and newly reclaimed areas;
 2. Increased reach of and engagement with narratives that strengthen Ukrainian unity and democracy; and
 3. Strengthened nonviolent civic action and connections in Russian-controlled areas with the rest of Ukraine.

Основні завдання та обов’язки

Відповідає за координацію та підтримку Керівника досліджень і Старшого наукового співробітника при проведенні загальнонаціональних досліджень актуальної для програм ОТІ тематики (наприклад, споживання медіа, медіатрендів, сприйняття громадськості тощо).

 • Сприяє та здійснює контроль за аналізом даних власних і підтримуваних ОТІ досліджень.
 • Аналізує дані, готує звіти і графічні матеріали для звітів і комунікаційних продуктів проєкту.
 • За координації з іншими співробітниками надає грантоотримувачам і потенційним партнерам технічну допомогу в аналізі даних і менторську підтримку під час приготування та реалізації проєкту.
 • Допомагає розробляти інструменти збору даних польових спостережень, які забезпечать можливість проведення кількісного та якісного аналізу. За необхідності та згідно з вказівками Керівника проєкту (СОР) та/або Представника ОТІ у країні (CR) і Заступника Представника ОТІ у країні (DCR) підтримує розробку інструментів для попереднього профілювання та оцінювання впливу.
 • Підтримує контакт з персоналом місцевого(их) офісу(ів) для забезпечення достовірності кількісних даних, які збираються та реєструються для внесення в базу даних.
 • Сприяє можливостям навчання та отримання знань від інших членів команди та відділів, а також профільних експертів і партнерів для підвищення інноваційності та якості проєктів і забезпечення використання найкращих практик.
 • За потреби їздить у відрядження в рамках зустрічей і візитів на об’єкти програми для сприяння дієвому нагляду за реалізацією програми, навчанню та оцінюванню.
 • У разі потреби SAO може виконувати спеціальні завдання і обов’язки, покладені на нього/неї RM, для забезпечення загального ефективного розвитку програмної діяльності. 

Principal Duties and Responsibilities  

 • Responsible for coordinating and supporting the Research Manager and Senior Research Officer conducting nationwide research on the relevant for OTI programming topics (e.g., media consumption, media trends, public perceptions, etc.), review of the research methodologies, questionnaires, and reports.
 • Contribute to and supervise the data analysis of the in-house and OTI supported research efforts.
 • Perform data analysis, create reports and graphics to contribute to reporting requirements and project communications products.
 • Provide technical data analysis assistance and mentorship to grantees and potential partners during activity preparation and implementation in coordination with other staff.   
 • Assist in designing field data collection tools, which allow for quantitative and qualitative analysis. Support development of tools for preliminary profiling and assessments as necessary and per direction of the COP and/or OTI CR and DCR.
 • Liaise with staff in field office(s) to ensure consistency of qualitative information being collected and captured for database entries.
 • Seek out knowledge and learning opportunities from other team members and departments as well as subject matter experts and partners to deepen innovation and excellence in activities and ensure best practices are realized.
 • Travel as required to program site visits and meetings to facilitate effective program oversight, learning, and evaluation.  
 • Duty of care responsibilities ensuring team members are encouraged to use their leave and are aware of, and supported to use staff care resources available to them and their families.
 • Responsible for creating a climate of empathy and compassion that places a high premium on work-life balance and the pursuit of individual and family mental health.

Кваліфікація

 • Бажаний диплом бакалавра.
 • Бажаний один (1) або два (2) роки досвіду роботи над складними програмами на місцях,
 • Бажаний підтверджений досвід роботи з грантовими програмами USAID (в ідеалі – ОТІ).
 • Можливість/бажання подорожувати до локацій, у яких працює UCBI.
 • Обов’язкові продемонстровані аналітичні здібності та розуміння локального, регіонального та національного політичного контексту, а також здатність творчо мислити при концептуалізації відповідних грантових проєктів. 
 • Розвинені організаційні, управлінські та комунікативні навички, бажано в частині написання звітів, моніторингу та оцінювання. 
 • Обов’язкове підтверджене знання місцевих та іноземних неурядових організацій і організацій на рівні громади, які реалізовують відповідні проєкти та програми у країні, а також основних урядових акторів і зацікавлених сторін, з актуальним розумінням і знанням політичного середовища та суспільних умов у країні. 
 • Обов’язковий досвід роботи з місцевими організаціями при реалізації проєктів із залученням громади та проєктів консенсусного типу. 
 • Обов’язкова здатність продемонструвати на практиці успішний досвід застосування усіх зазначених вище ключових компетентностей.
 • Бажаний досвід роботи в компанії Кімонікс.
 • Обов’язкове вільне володіння українською мовою – в усній та письмовій формі.
 • Обов’язкове майстерне володіння англійською мовою – в усній та письмовій формі.

Qualifications

 • Bachelor’s degree in Sociology or Economy is preferred.
 • One (1) to two (2) years professional experience in data analysis
 • Experience working with analytical tools and programming language (R/ Python/ SPSS), and data visualization tools.
 • Ability/willingness to travel to locations where UCBI works.
 • Demonstrated analytical ability and understanding of local, regional, and national political context, with the ability to think creatively in conceptualizing relevant grant activities required. 
 • Strong organizational, management, and communication skills, preferably with respect to report writing and monitoring and evaluation. 
 • Proven knowledge of local and international NGOs and community-based organizations implementing relevant activities and programs in country, as well as key governmental actors and stakeholders, with an up-to-date understanding and knowledge of the political environment and social conditions in the country required. 
 • Experience working with local organizations to implement community participation and consensus-type activities required. 
 • Ability to practically demonstrate successful experience with all the core competencies listed above required.
 • Fluent written and oral Ukrainian required.
 • Proficient written and oral English required.

Основні сфери роботи: Аналіз даних, Візуалізація даних, Написання звітів, Моніторинг, Навчання, Оцінювання.

Key Areas: Data analysis, Data visualization, Report Writing, Monitoring, Learning, Evaluation.

APPLICATION INSTRUCTIONS:

Send electronic submissions to [email protected] by April 17, 2022. Please insert the position you are applying for (“Senior Analytics Officer”) in the subject line and include your CV and a cover letter/statement of interest explaining interest in and qualifications. No telephone inquiries, please. Candidates will be considered on a rolling basis and only finalists will be contacted. For more information, please visit www.chemonics.com

“Chemonics is an equal opportunity employer and does not discriminate in its selection and employment practices on the basis of race, color, religion, sex, national origin, political affiliation, sexual orientation, gender identity, marital status, disability, genetic information, age, membership in an employee organization, or other non-merit factors.”