FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

01
Липень
2021

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ЦЕХУ ПЕРЕРОБКИ ДЕРЕВИНИ ДП «КІВЕРЦІВСЬКЕ ЛГ» ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Мерленко Ніна Омельянівна

молодший науковий співробітник

Ківерцівський НПП «Цуманська пуща», м.Ківерці Волинська обл.

Василюк Маргарита Юріївна

здобувач 3 курсу спеціальності 101 «Екологія»

Мерленко Ігор Михайлович

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри екології та

агрономії

Коробчук Людмила Іванівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри екології та агрономії Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ЕКОЛОГІЯ (Охорона природних комплексів )

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ЦЕХУ ПЕРЕРОБКИ ДЕРЕВИНИ ДП «КІВЕРЦІВСЬКЕ ЛГ» ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Однією із найбільш забруднювальних галузей є деревообробна промисловість разом із суміжними та допоміжними виробництвами. Головна причина негативного впливу підприємств даної галузі – це використання застарілих технологій та обладнання.

Деревообробка включає в себе більше ста технологічних процесів і стадій, що характеризуються різним ступенем небезпеки і вивченості. В теперішній час в науці й виробничій практиці існують обмежені відомості про хімічні фактори в деревообробній промисловості, надруковано мало літератури про вплив цієї галузі на навколишнє середовище і стан здоров’я людей, а окремі малочисельні наукові праці не дозволяють здійснити достатньо повну оцінку впливу деревообробної промисловості на стан довкілля.

У зв’язку з цим дуже актуальним є проведення оцінки впливу на довкілля деревообробної промисловості на прикладі цеху переробки деревини Ківерцівського ЛГ Волинської області та розробка технологічних заходів для покращення стану довкілля.

Об’єктом досліджень є цех переробки деревини ДП Ківерцівського ЛГ.

Основне завдання роботи полягає в оцінці екологічної ситуації та розробці технологічних заходів для її покращення при діяльності об’єкту досліджень.

Група лісової промисловості має справу з пиломатеріалами та іншими деревними матеріалами. Список виробів з дерева досить великий. Основні галузі даної промисловості включають в себе лісозаготівлю, лісопилки, подрібнення і виготовлення фанерного шпону, виготовлення дерев’яної тари, будівництво дерев’яних будівель та інше.

Перші три згадані галузі лісової промисловості використовуються для переробки дерева в деякі основні види матеріалу.

У даних галузях використовується приблизно 20 технологічних процесів, серед яких: розпилювання, подрібнення, компресійна формовка, формування, обробка абразивними матеріалами, свердління, хімічна обробка і т.п. [2].

В результаті діяльності цеху переробки деревини відбувається певний вплив на елементи довкілля – атмосферне повітря, грунти, гідросферу тощо.

Технологічний процес лісозаготівлі містить наступні операції: підготовчі роботи, завалювання деревини, очистка від гілок, збір та складування деревини після заготовки лісу, пакетування її, спуск з гір, трелювання, вивіз та доставка сировини у лісозаготівельні цехи, вантажно-розвантажувальні роботи.

Основними недоліками процесу виробництва є великі обсяги утворення відходів деревини.

Окрім основного впливу на навколишнє середовище існує також забруднення від допоміжних об’єктів таких, як котельні, транспорт, машини та обладнання, що використовуються у технологічному процесі і є джерелом забруднення атмосферного повітря, води та ґрунтів такими речовинами, як оксиди сірки та азоту, вуглеводні, тверді частинки, що містять сірку та золу, органічні сполуки та похідні нафтопродуктів. Стічні води підприємства також містять велику кількість органічних та неорганічних сполук [1].

Основними екологічними проблемами підприємства є:

  • відходи лісозаготівлі (гілки, листя, хвоя, сучки, кора та коряжі) та деревообробки (кускові відходи деревини, тирса, стружка, кора, шліфувальний пил та інші);
  • викиди котелень, автотранспорту, машин та механізмів;
  • стічні води;
  • токсичні речовини від догляду за лісом (добрива, гербіциди та пестициди).

Деревні відходи належать до IV класу небезпеки, тому зберігаються відкрито на промисловому майданчику у вигляді конусоподібної купи (рис. 1).

Рис. 1. Відходи виробництва – тирса

На даний час на території промислових майданчиків вже накопичено більше 90 тис.м3 цих відходів і з кожним роком “гори” тирси зростають, займаючи додаткові площі земель (близько 1 га). Крім цього, при зберіганні тирси під відкритим небом збільшується вологість і використання її в якості палива вже не можливе, а при розкладанні відходів тирси утворюються ферментативні сполуки, які є шкідливими для навколишнього середовища. Фактична концентрація пилу деревини в 26 разів перевищує ГДК с.д. (0,1 мг/м3), пилу неорганічного в 2,1 рази (0,1 мг/м3) та формальдегіду майже в 10 разів.

За даними розрахунків ЕОМ і з метою покращення екологічного стану на джерела з 2 -14 та 17- 21 в перспективі необхідно встановити циклони Ц-1320 та рукавинні фільтри.

Рукавинні фільтри, що розміщуються на відкритому повітрі, як правило, повинні бути обладнані шатром (укриттям, навісом). Автономність роботи і працездатність рукавинних фільтрів забезпечує система регенерації

фільтруючих елементів. Найбільш надійною і ефективною системою регенерації фільтруючих елементів є імпульсна регенерація. Для функціонування системи регенерації неодмінною умовою є підведення стисненого повітря тиском 0,5-0,7 МПа, належним чином очищеного і осушеного.

На сьогодні розроблено і реалізовано чимало схем із переробки різних видів відходів деревної сировини.

Серед них є й досить ефективні, що базуються на глибокій хімічній переробці деревної зелені, кори, тирси, стружки хвойних і листяних порід. Відомі розробки по отриманню хлорофіл-каротинової маси, хлорофіліну натрію, сільця, інсектицидів, кормових продуктів і т.д. Проте впровадження цих виробництв хоча і передбачає значний економічний ефект, але вимагає великих капітальних і експлуатаційних витрат, кваліфікованих кадрів, складного обладнання. Забезпечення цих умов для багатьох лісопромислових господарств поки утруднено. Доступнішою є організація виробництв, що виробляють продукцію з використанням порівняно простих засобів і з залученням незначних капіталовкладень.

Ще один вид виготовлення палива з відходів виробництва деревопереробної промисловості – це гранулювання. Гранули можуть бути виготовлені як з чистої деревини, так і з суміші деревини і кори.

Останнім часом з’явився величезний інтерес до виробництва твердого біопалива у зв’язку з різким подорожчанням газу і можливим скороченням подачі його споживачам. Пелети виробляють на грануляторах [3,4].

Запровадження лінії гранулювання сировини для виробництва пелет в цеху переробки деревини ДП «Ківерцівське ЛГ» Волинської області дозволить значно знизити кількість та вплив відходів на довкілля (атмосферне повітря, грунти, поверхневі води), покращити естетичний вигляд підприємства та отримати недорогу та якісну продукцію для установ, підприємств та населення регіону.

Список використаних джерел:

  1. Вплив на довкілля. Лісопильно-деревопереробна промисловість. URL: https://pidruchniki.com/70534/ekologiya/vpliv_dovkillya.
  2. Романова Е. П. Природні ресурси світу/Е. П. Романова. М.: МГУ,

304 с.

  1. Технологія виробництва твердого палива   з  біомаси.      URL:

https://pidruchniki.com/…/tehnologiy_virobnitstva_tverdogo..

  1. Технологія виробництва пелет / Статті, огляди біопалива та котлів …

URL: https://bio.ukrbio.com/ua/articles/1817/.