FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

03
Квітень
2021

Розвиток ринку овочів в україні

 

 

Сало Інна

(Київ, Україна)

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ

(Економіка АПК)

РОЗВИТОК РИНКУ ОВОЧІВ В УКРАЇНІ

Овочівництво в Україні розвивається швидкими темпами. Серед позитивних аспектів вирощування овочів є погодно-кліматичні умови, доступність землі, порівняно дешева робоча сила, широкий споживчий ринок, тенденції до підвищення цін на вирощену продукцію. Останніми роками в галузь вливаються значні інвестиції, як у виготовлення кінцевих продуктів, так і у створення сировинних зон для переробних підприємств. Під їх впливом змінюються технології виробництва, збирання, зберігання, підготовки до продажу, критерії якості отриманого урожаю.

Переважні обсяги овочів відкритого ґрунту вирощуються господарствами населення – у 2019 р. 85,4 % (7851,2 тис. т). Ці виробники в більшості випадків не мають спеціального обладнання та складських приміщень – холодильні, газові камери схову тощо для зберігання продукції впродовж року без погіршення її якості. Тому, закриття місцевих базарів і заборона продажу плодів, ягід та овочів на стихійних ринках призводить до фінансових втрат дрібних виробників.

Слід відзначити, торговим мережам вигідно, що їх конкуренти (селяни-продавці) під час негоди не мають можливості торгувати на відкритих майданчиках базарів. Ціни в супермаркетах підвищуються і навіть тоді, коли приватники можуть продовжувати торгівлю і реалізовувати продукцію за нижчими цінами, більшість торгових мереж не зменшують вже встановленої вартості.

Поряд з нарощуванням обсягів виробництва овочевої продукції проблемою залишається підвищення її якісних характеристик на всіх стадіях проходження до споживача. Якість є одним з основних факторів підвищення конкурентоспроможності продукції, що дозволяє гарантувати прибутки партнерам у ланках «виробництво-переробка-збут».

Протягом останніх років спостерігається стабільність у споживанні овочів та баштанних – 160-165 кг на особу в рік, що практично відповідає встановленій раціональній нормі у 161 кг. Слід зауважити, що в світі найвищий попит на овочі спостерігається в Китаї – 377 кг, Румунії – 199, Білорусі – 171 кг.

На нашу думку, незначне збільшення доходів населення України з 01 вересня 2020 р. відповідно до ухваленого Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», де передбачено мінімальний рівень заробітної плати у розмірі 5000 грн проти попереднього місячного розміру у 4723 грн та з 01 січня 2021 р. 6000 грн відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», суттєвого впливу на структуру споживання овочів не матиме [1, 2].

Так як зовнішній ринок овочів в Україні є недостатньо розвиненим, обмеженим за видами продукції, практично всі обсяги виробництва використовуються для внутрішнього споживання. Особливо це гостро впливає на формування цінової ситуації. Недобір урожаю тієї чи іншої культури – ціни зростають, за перевиробництва, навпаки, знижуються і виробники навіть не мають змоги відшкодувати виробничу собівартість. Таким чином цінова ситуація міських ринків досить активно змінюється під впливом попиту та пропозиції. На рівні ціни позначається сезонна циклічність обсягів пропозиції – зростання із зменшенням запасів і зниження за збільшення надходження на ринок продукції нового врожаю.

У 2020 р. у торговельній мережі відбулося підвищення цін на овочі борщового набору на кінець травня в 1,1-2,0 раза порівняно з кінцем грудня 2019 р. (рис.). Так на цибулю ціна зросла на 93,5 % і становила 17,34 грн/кг. Переважні обсяги цибулі (близько 85-90 %) вирощуються у господарствах населення. Втрати цибулі від неналежних умов зберігання викликали зменшення загальної пропозиції на ринку, що й зумовило ріст цін.

Станом на кінець жовтня 2020 р. навпаки спостерігається здешевлення на овочі борщового набору порівняно з груднем 2019 р. Так, роздрібна ціна на картоплю становила 8,96 грн /кг (зниження на 51 %), на капусту – 5,76 грн /кг (на 5 %), на моркву – 6,90 грн /кг (збільшення на 8 %), на буряк – 5,48 грн/кг (зниження ціни на 19 %). На цибулю середня роздрібна ціна становила 5,32 грн/кг (зниження на 68 %).

Очікується в найближчій перспективі високий ступінь вразливості вітчизняного продовольчого ринку навіть від відносно невеликих змін роздрібних цін на продукти через надмірну частку витрат на харчування у сімейному бюджеті. Зауважимо, що цінова ситуація на ринках сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки буде залежати від зміни основних факторів, зокрема, купівельної спроможності населення, обсягів виробництва та собівартості, обсягів імпорту, інфляції, курсу національної валюти, а також вирішення проблем щодо введення ринку земель сільськогосподарського призначення.

Незважаючи на економічні виклики, відмінною характеристикою галузі овочівництва є те, що при правильному підході до вирощування і за ефективної маркетингової та цінової політики господарств вона може бути високорентабельною навіть у сезон перевиробництва продукції.

Література:

  1. Про Державний бюджет України на 2020 рік : Закон України від 25 серпня 2020 р. №822-IX (зі змінами) URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/822-20#Text (дата звернення: 26.01.2021 р.).
  2. Про Державний бюджет України на 2021 рік : Закон України від 15 грудня 2020 р. №1082-IX URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text (дата звернення: 26.01.2021 р.).