FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

04
Серпень
2021

Протидія нелегальній міграції як вид

 Онуфрієнко Богдан Сергійович

курсант 2-го курсу, спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ ПРАВО (Адміністративне і фінансове право)

 Протидія нелегальній міграції як вид

адміністративної діяльності підрозділів поліції україни

На сьогоднішній день нелегальна міграція в Україні має глобальний характер та виступає головним фактором порушення громадського порядку, оскільки саме через неї зростає рівень злочинності в країні. Виходячи із чого необхідно підвищити рівень адміністративної діяльності підрозділів поліції України, котра передбачає вжиття заходи щодо виявлення нелегальних мігрантів, їх обліку, притягнення до відповідальності та видворення за межі України.

Питаннями нелегальної міграції та методам її запобігання, подолання міграційної кризи займалися: С. Братков, Н. Тиндик, Л. Рибаковський, А. Хомра, Ю. Римаренко, С. Мосьондз, С. Денисюк, Б. Хорев та ін.

Дослідження полягає у аналізування та виявлені сутності і особливостей адміністративної діяльності підрозділів поліції у сфері протидії нелегальній міграції.

Протидією нелегальної міграції визначають систему правових та організаційних заходів, котрі здійснюють уповноважені органи з метою впливу на суспільні відносини у сфері міграції, попередження, виявлення, припинення порушень міграційного законодавства, притягнення винних осіб до відповідальності, виявлення і усунення причин та умов, що сприяють нелегальній міграції.

Під нелегальною міграцією в Україні розуміється перебування іноземця чи особи без громадянства на території країни, з метою незаконного проживання, працевлаштування та здійснення підприємницької діяльності. Такі дії можуть мати організаційний характер. Більшість нелегалів здійснюють в Україні злочинні дії. Найчастіше нелегали здійснюють продаж наркотиків та психотропних речовин. [1]

На сьогоднішній день в Україні наявні напрями протидії нелегальній міграції, а саме: запобігання та виявлення фактів нелегального перебування в країні; припинення порушення законодавства та притягнення особи до відповідальності. Більшість нелегалів вважають, що зможуть уникнути відповідальності, оскільки не мають ідентифікуючих документів. Але чинне законодавство України враховує такі фактори та має чітко прописаний алгоритм дій, аби особи котрі порушують законодавство були притягнуті до відповідальності.

Адміністративна діяльність підрозділів поліції щодо протидії нелегальної міграції є видом правоохоронної адміністративної діяльності. [2]

Значний вплив на профілактику запобігання нелегальній міграції вносять підрозділі національної поліції. Працівники організовують роботи щодо виявлення нелегальній мігрантів. Щомісячно здійснюється моніторинг затриманих нелегалів котрі перебувають в ізоляторах тимчасового утримання. Також окремі підрозділи поліції, під час охорони громадського порядку здійснюють перевірку документі на право перебування в Україні. Якщо було

 

виявлено нелегального мігранта, його доставляють до чергової частини щоб задокументувати факт незаконного перебування на території України.

Основною формою запобігання нелегальній міграції підрозділами поліції є проведення спеціальних операцій: «Мігрант», «Іноземець», «Кордон»,

«Рубіж», «Підприємець», «Студент», «Турист», «Магістраль» та ін. Завдяки таким операція виявляється та затримується велика кількість мігрантів, котрих притягують до відповідальності. [3]

З метою запобігання нелегальної міграції здійснюються такі заходи, як інформування та оприлюднення інформації та вимог законодавства щодо порядку в’їзду в Україну; проводиться спілкування з іноземцем, в ході якого встановлюється мета та плани перебування в Україні; перевірка документів та інформування громадян про стан нелегальної міграції в країні; вжиття необхідних заходів з метою забезпечення встановленого порядку реєстрації іноземців.

Виходячи із вищезазначеної інформації, можна дійти висновку, що основними формами попереджувальної роботи щодо запобігання нелегальній міграції є проведення спеціальних операцій підрозділами поліції. Питання протидії нелегальній міграції потребують дослідження та законодавчого врегулювання.

Протидія нелегальній міграції може бути досягнута тільки за умови спільних, скоординованих зусиль усіх суб’єктів такої діяльності: центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій.

Список використаних джерел:

  1. Про імміграцію: Закон України від 07 червня 2001 року. Відомості Верховної Ради України. № 41. Ст. 197.
  2. Про запровадження нового порядку оформлення візових документів для в’їзду в Україну: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 1999 року

№ 227. Український часопис права і політики. 1999. № 3.

  1. Адміністративна діяльність органів поліції України : підручник/ за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокуренка; [О. І. Безпалова, О. В. Джафарова, В. А. Троян та ін.; передм. В. В. Сокуренка]. Харків: ХНУВС, 432 с.

Науковий керівник: викладач кафедри адміністративного права, процесу

та адміністративної діяльності Захарченко О.В.