FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

12
Липень
2021

 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Карпенко Марина Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри світової економіки,

Київський національний торговельно-економічний університет

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ

(Зовнішньоекономічна діяльність)

 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

У статті розгянуто стан розвитку молочної галузі України, динаміку поголів’я корів. Проаналізовано експорт та імпорт продукції молочної промисловості. Визначено основні проблеми розвитку експорту молочної продукції та напрямки їх вирішення.

Ключові слова: молоко, молочна галузь, поголів’я корів, експорт молочних продуктів, імпорт молочних продуктів.

Постановка проблеми. Розвиток молочної галузі є одним із пріоритетів розвитку українського аграрного сектору. Посилення конкуренції на молочному ринку після підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським

Союзом, зростаючі вимоги споживачів до якості продукції, а також зниження купівельної спроможності населення вимагають аналізу галузевих проблем та пошуку напрямків підвищення конкурентоспроможності продукції української молопереробної галузі як на внутрішньому так і на зовнішніх ринках.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку ринку молочної продукції висвітлюються у працях В.М. Бондаренко, Т.Л. Керанчук, Н.В. Овсієнко, Т.М. Мостенської, В.М. Марченко, М.І. Васильчак. Проте, невирішеними залишаються питання підвищення конкурентоспроможності та розвитку експортного потенціалу української молокопереробної галузі.

Мета статті. Метою статті є визначення проблем та окреслення напрямків

розвитку експорту продукції молокопереробної галузі України.

Виклад основного матеріалу. Ситуація, що склалась в молочній галузі за останні роки викликає занепокоєння. Поголів’я молочних корів щомісячно скорочується. На 1 травня 2021 року молочне стадо в Україні налічує 1,669 млн. корів, тобто зменшилось на 102,9 тис корів, або на 5,8 % у порівнянні з травнем 2020 року. Зниження відбулось в усіх категоріях господарств. Молочне поголів’я у сільгосппідприємствах становить 421,7 тис., що на 5,3тис., або на 1,3 % менше, ніж на 1 травня 2020 року; у господарствах населення утримується 1,245 млн. корів, що на 97,5 тисяч, або на 7,3 % менше, ніж за аналізований період попереднього року [1].

За 4 місяці 2021 року у порівнянні з відповідним періодом минулого року товарне виробництво молока від господарств усіх категорій скоротилось на 137,3 тис.тонн, або на 5,2% і складає 2,519 млн.тонн молока, в тому числі 64%, або 1,617 млн. тонн виробляється господарствами населення, тоді як решта – 36%, що складає 901,9 тис.тонн молока, виробляється сільськогосподарськими підприємствами. Тенденція до зменшення поставок молока на переробку продовжується і складає – 1,1 млн.тонн, або біля 41% до загальних обсягів в порівнянні з минулим роком [1].

Середні ціни на молоко з ПДВ у травні 2021 склали: екстра ґатунок ― 11

456 грн/тонну, вищий ― 10 694 грн/тонну, перший ― 9620 грн/тонну, від господарств населення – 6251 грн/тонну. Враховуючи поточну ситуацію і вже прогнозовані цінові піки, середня ціна на екстра ґатунок буде націлена на позначку – до 12 600 грн/тонну з ПДВ, а середньозважена ціна трьох ґатунків ― на 10 000 грн/тонну з ПДВ [1].

Рівень закупівельних цін на молоко в Україні став вищим, ніж у цілому в ЄС та країнах, які межують з Україною. У результаті зросли ціни на готову молочну продукцію (табл.1).

Джерело: дані Державного комітету статистики України [5]

У квітні 2021 року середні ціни на молочну продукцію від виробників становили: на молоко оброблене рідке – 18986,1 грн. за тонну, молоко сухе знежирене – 68609,37 грн. за тонну, масло вершкове – 133050,9 грн. за тонну, сири жирні – 133935,81 грн. за тонну, кефір – 21125,1 грн. за тонну, сметану – 52607,94 грн. за тонну [4].

Джерело: складено автором за даними Державної фіскальної служби

України [4]

Підвищення    цін    призвело   до  зниження  конкурентоспроможності вітчизняної продукції та збільшення імпорту молочних продуктів з країн ЄС

(Польщі, Німеччини, Франції, Нідерландів, Італії), а також з Республіки Білорусь та зменшення обсягів експорту продукції української молокопереробної галузі.

Крім того, до факторів, що призвели до зниження конкурентоспроможності продукції вітчизняних виробників, можна віднести наступні:

  • зростаючі тарифи на енергоносії;
  • висока ставка ПДВ на молочні продукти – 20%. У тих країнах, які експортують молочні продукти в Україну, ставка ПДВ в декілька разів нижча, ніж в Україні: у Німеччині – 7%, Франції – 5,5%, Нідерландах – 6%, Угорщині – 9%, Польщі – 5% і, навіть, у Білорусі та Росії – 10% [2].

17 грудня 2020 року прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції» №1115, яким встановлюється ставка ПДВ в розмірі 14% на сільгосппродукцію, в тому числі за товарною позицією 0401 (в частині молока незбираного), тоді як на молочні продукти ставка ПДВ залишається на рівні 20%, що призведе до ще більшого зростання цін на молочні продукти та зниження рівня конкурентоспроможності українських молочних продуктів як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках, спричинить зменшення обсягів експорту та поглиблення імпортозалежності.

Висновки та пропозиції. Для забезпечення підвищення конкурентоспроможності української молочної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринку потрібна державна підтримка розвитку молочного виробництва; відповідна законодавча база щодо зниження ставки ПДВ на готову молочну продукцію з 20 до 10 %. Для уникнення небажаних ризиків, зниження ставки ПДВ необхідно приймати одночасно на молоко і молочні продукти, за прикладом інших країн світу.

Для збереження вітчизняного виробництва та підвищення експортних можливостей необхідно переглянути квоти на експорт молочної продукції до країн ЄС та ввести дзеркальні квоти на імпорт молочних продуктів з ЄС; встановити пільгові ціни та тарифи на енергоносії, пально-мастильні матеріали для виробників молока та молочних продуктів; передбачити для молокопереробних підприємств цільове пільгове кредитування на закупівлю молочної сировини для здійснення своєчасних розрахунків з виробниками молока.

Список використаних джерел:

  1. Вісник молочників. — — №5 (113). — Режим доступу: http://www.ukrmolprom.kiev.ua/ua/analitika/shchomisyachna&analitika/category/vis nik
  2. Експорт молока та молочних продуктів до ЄС: перші кроки. Євроінтеграційний портал. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://eu- kmu.gov.ua/eksport-yes/moloka-ta-molochnoi-produktsii.
  3. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції».   Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1115-20#Text
  4. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://sfs.gov.ua/ms/.
  5. Офіційний  сайт      Державного      комітету      статистики України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.