FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

28
Квітень
2021

Проблеми міжнародної безпеки в сучасному світі

Рубан Анна
(Дніпро, Україна)
ПРАВО
ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
В сучасному світі забезпечення міжнародної безпеки є одним з найважливіших завдань кожної держави та її громадянина. Серед сучасних проблем міжнародної безпеки можна виділити багато факторів, а саме: глобалізація, сепаратизм, зброя масового ураження, екологічна криза, голод, тероризм, демографічні проблеми, епідемії, організована злочинність, релігійні конфлікти та багато інших. Всі ці проблеми існували і раніше, але зараз, коли світ став взаємозалежним, вони стали швидко поширюватись та набувати універсального характеру, що становить реальну загрозу не лише міжнародній безпеці, а й регіональній. Кожен з цих факторів несе неабиякі наслідки для суспільства.
Але, найбільшу загрозу середовищу, на нашу думку, становить зброя масового ураження. Застосування її спроможне знищувати великі території та нести за собою значні втрати та збитки, які є не відновлювальними. У зв’язку з цим особливу необхідно приділяти увагу так званим державам, які не схильні підкорятись нормам міжнародної безпеки або дотримуватись принципів міжнародного права, в яких існують передумови для створення власної зброї масового ураження, які не контрольована з боку міжнародної гуманітарної спільноти. Для вирішення даної проблеми необхідно зміцнювати режими контролю нерозповсюдження даної зброї, оскільки вона більшою мірою являється засобом політичного тиску або досягнення певних цілей держави.
Також в сучасному світі важливе місце серед міжнародної безпеки посідають такі фактори як: тероризм, організовані злочинні групи та сепаратизм, які на жаль є в кожній країні світу. Вони виникають не лише в реальному середовищі, а й у віртуальному. Які є досить небезпечними та катастрофічними для суспільства. Завдяки тероризму, сепаратизму та організованим злочинним групам, в країнах швидко та в великих масштабах відбуваються резонансні злочини особливої жорстокості та цинізму.
Ще одна глобальна проблема світу, яка є досить масштабною зараз – внутрішньодержавні конфлікти, які переростають у війни з використанням зброї. Саме в такій ситуації держави, що потерпають від війн, сподіваються на підтримку світової спільноти та міжнародних правозахисних організацій, які мають можливість впливати на процес врегулювання цього питання. Дані проблеми вимагають солідарних соціальних, політичних, військових зусиль. Проблеми війни або окупації гальмують розвиток держав, негативно впливають на економіку, оскільки весь бюджет держави спрямовується на забезпечення оборони та ліквідацію заподіяних збитків.
Підсумовуючи вищевикладене, можемо зробити висновок, що через такі міжнародні проблемам як глобалізація, сепаратизм, зброя масового ураження, екологічна криза, голод, тероризм, демографічні проблеми, епідемії, організована злочинність, релігійні конфлікти та багато інших виникають катастрофічні наслідки для світу. Для вирішення таких проблем кожна держава має вжити заходи, для забезпечення надійної системи загальної міжнародної безпеки та захисту її від нових загроз. Для цього кожній державі необхідно посилити співпрацю у сфері безпеки та економічного співробітництва.
Література:
1. Нурієва Е.Г. Деякі актуальні проблеми міжнародної безпеки/ Нурієва Е.Г. //Право: Теорія і Практика: журнал. – М.: 2013, № 03
2. Даник Ю.Г. Актуальні питання розвитку міжнародної безпеки Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2008-2/doc/4/01.pdf
Науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент Стояцька Г.М.