FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

19
Квітень
2021

Переваги та недоліки дистанційної освіти в україні

Хамець Наталія
Васьків Ірина
(Рудки, Україна)
ОСВІТА
(Дистанційна освіта у вищій школі)
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Людство вступило в новий етап свого розвитку, коли інформаційні процеси стають однією з найважливіших складових життєдіяльності людини, тому на етапі розвитку освіти стала актуальною проблема пошуку нових форм організації навчального процесу. Сучасна система освіти переживає великі зміни, що приводять до вдосконалення і появи нових освітніх технологій. Сьогоднішні навчальні заклади повинні активно позиціонувати свій внесок в інноваційний процес, соціальний розвиток і розробляти інноваційні технології, які забезпечать формування професійних умінь у студентів [1].
Дистанційна освіта – це відкрита система навчання, що передбачає активне спілкування між викладачем і студентом за допомогою сучасних технологій та мультимедіа. Ця форма навчання дає свободу вибору місця, часу та темпу навчання, завдяки інтернету, який охоплює широкі шари суспільства та стає важливим фактором його розвитку.
Сучасний ринок освіти пропонує масу можливостей навчатися дистанційно. З подальшим розвитком інформаційних технологій дистанційна освіта може стати широко вживаною формою. Але нині слід уважно вибирати навчальну програму і оцінювати свої можливості. Здобувач освіти має чітко розуміти всі переваги та недоліки даної форми отримання освіти, для прийняття правильного рішення, а саме навчатися дистанційно, чи відвідувати заняття в стінах освітнього закладу [2].
Серед основних переваг дистанційного навчання є вільний доступ до навчання з будь-якого місце де є інтернет. Оскільки, освітні заклади пропонують безкоштовний доступ до своїх курсів, бібліотек, відеолекцій, де студент може навчатися. Дистанційне навчання сприяє студенту вибрати для себе зручний час для навчання. Це дуже актуальним є серед людей які працюють, батьків з маленькими дітьми. Можна вчитися після роботи, у вихідні дні, оскільки навчальний матеріал та інструкції можна отримати у будь – який час.
Здобувач освіти може обирати і планувати індивідуальний темп навчання. Він може повернутися до вивчення більш складних питань кілька разів, щоб оволодіти матеріалом. Це навчання допомагає закріпити краще матеріал, оминути психологічні бар’єри ( наприклад, соромливість, страхом публічних виступів). Студенти із фізичними вадами можуть ефективно використовувати дистанційне навчання для розвитку інклюзивної освіти.
Сучасні методи та форми дистанційної освіти дозволяють безпосередньо контактувати студенту із викладачем. Педагог може донести даний матеріал до широкого кола студентів (1-100 осіб), ніж це передбачено у аудиторії ( 20-30 осіб).
Дистанційна форма навчання економить час і гроші. Оскільки, як викладачу так і студенту не потрібно витрачати час, щоб дістатися до місця проведення заняття, а гроші – на проїзд, оренду житла. Роль викладача в освітньому процесі, із використанням дистанційних технологій, повинна координувати пізнавальний процес, постійно вдосконалювати свої курси, підвищувати творчу активність і кваліфікацію відповідно до нововведень та інновацій.
У вище поданому, було розглянуто основні аспекти переваг дистанційного навчання, щодо недоліків можна віднести такі, як живе спілкування студентів з людьми з різних місць. Оскільки, дистанційне навчання обмежує роль молодої особи лише заняттям та навчальним матеріалом, що базується в інтернеті.
Дистанційне навчання – це 100% самостійна робота здобувача освіти. Тому, студенту необхідна внутрішня мотивація для навчання, самодисципліна бути зосередженим, щоб мати змогу успішно пройти курс. У процесі дистанційного навчання, за кожним студентом закріплюється викладач («тьютор»), який допомагає пройти навчання, контролює важливі терміни здачі завдань, мотивує студента до навчання.
Найефективніший спосіб простежити за тим, чи студент здав іспит чи залік- це відеоспостереження, що не завжди можливе. Низька пропусна спроможність електронної мережі, особливо у невеликих і віддалених від районних центрів містечках України, блокує доступ відеозв’язку, тому на підсумкову атестацію, студентам доводиться особисто приїжджати до навчального закладу.
Протягом дистанційного навчання простежується недостатній рівень практичних навичок як студентів так і викладачів. Крім цього ще існує і технічний аспект, який полягає у тому, що студент повинен мати комп’ютер, доступ до інтернету, різне технічне обладнання, а це несе в свою чергу великі затрати.
Отже, ми розглянули, основні переваги і недоліки дистанційного навчання. Незважаючи на свої численні недоліки, дистанційне навчання все ще забезпечує кращі варіанти навчання для студентів, які бажають насолоджуватися більшою зручністю та гнучкістю при вивченні курсу.
Найбільшими перевагами дистанційної освіти є те, що вона дозволяє студентам отримати доступ до численних інструментів навчання, використовуючи мінімальні фінансові ресурси. Навчання в Інтернеті навіть стає більш інтерактивним за допомогою програмного забезпечення для відеоконференцій. Це покращує здатність здобувати та зберігати знання з даного предмету.
Література:
1. Переваги та недоліки дистанційного навчання. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу: https://kerivnyk.info/perevahy-ta-nedoliky-dystantsijnoho-navchannya
2. Прибилова В. М. Проблеми та переваги дистанційного навчання у вищих навчальних закладах України// Проблеми сучасної освіти. – №4, 2013.
3. Синявська Г., Яблочнікова В. Переваги і недоліки дистанційного навчання / Г. Синявська, В. Яблочнікова. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vtei. com.ua /doc/16.10.2015/66/6.42.pdf
4. Тарасишина С. В. Проблеми та переваги дистанційного навчання// Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія [Електронний ресурс] : матеріали міжвузівського вебінару (м. Вінниця, 31 березня 2017 р.) / відп. ред. Л.Б.Ліщинська. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2017.