FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

15
Квітень
2021

Організація психологічної підготовки фахівців до дій у надзвичайних ситуаціях

Іващенко Оксана
(Черкаси, Україна)
ОСВІТА
(Проблеми підготовки фахівців)
ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДО ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
Професійна і психологічна підготовка особового складу рятувальних підрозділів до активних дій в умовах природних і техногенних надзвичайних ситуацій включає збільшення його професійно-психологічної стійкості шляхом спеціальних тренувань, а також вжиття заходів щодо її відновлення після повернення особового складу із зони надзвичайної ситуації. Досвід показує, що поверхневого ознайомлення з тим, як треба себе вести в умовах мінливої обстановки осередку ураження, абсолютно недостатньо. Якщо не вироблені і надійно не закріплені чіткі програми дій (алгоритми) при різних надзвичайних ситуаціях, то емоційне збудження, яке з’явиться внаслідок сприйняття рятувальником вражаючих факторів НС, легко витіснить словесні рекомендації; особовий склад підрозділу діятиме стихійно, неорганізовано, тим самим посилюючи тяжкість наслідків катастрофи. Необхідні конкретні навички дій в умовах впливу різних вражаючих факторів стихійних і техногенних НС, здатність особового складу чітко, професійно грамотно виконувати доцільні дії з порятунку людей, тварин, природи і матеріальних цінностей, що опинилися в зоні ураження і впевненість в тому, що ці дії дадуть необхідний результат.
Організація психологічної підготовки рятувальників реалізується за допомогою ряду етапів: 1) визначення змісту та оптимального обсягу психологічної підготовки з урахуванням профілю підрозділу; 2) визначення можливостей всіх форм навчання і виховання співробітників для забезпечення їх психологічної підготовки; 3) комплексне і цілеспрямоване планування психологічної підготовки і методичне забезпечення її ефективного проведення; 4) здійснення психологічної підготовки в тій чи іншій формі; 5) контроль і оцінка результатів психологічної підготовки.
Психологічна підготовка здійснюється за двома основними напрямками: включення додаткових цілей по психологічній підготовці до планів проведення всіх видів занять зі спеціальної, професійної, фізичної підготовки, де є можливості їх досягнення; створення і вдосконалення навчально-методичної бази (засобів імітації оперативно-службової обстановки, навчальних майданчиків емоційно-вольових вправ, психологічних смуг, полігонів спеціальної підготовки, пристосованих для підготовки співробітників ДСНС до дій в екстремальних умовах).
Результатом психологічної підготовки співробітників ДСНС має бути: формування правильних уявлень про всі умови і ситуаціях оперативно-службової діяльності, що мають ознаки екстремальності; розвиток у співробітників впевненості в собі, товаришах, колективі, керівництві (при цьому слід пам’ятати, що небажаними є як невпевненість співробітника, так і зайва самовпевненість); привчання співробітників до всіх фактів екстремальних ситуацій, що досягається використанням наявних засобів, фотографій, засобів імітації, вибором часу і умов підготовки, виконанням бойових вправ, тренуваннями у використанні спецтехніки; привчання співробітників до виконання дій при комплексній імітації екстремальних умов, досягається шляхом використання спеціальних емоційно-вольових вправ; навчання способам саморегуляції за допомогою спеціальних тренувань з використанням методів та прийомів самоконтролю.
Література:
1. Психология экстремальных ситуаций для спасателей и пожарных / Под общей ред. Ю.С. Шойгу. – М.: Смысл, 2007. – 319 с.