FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

19
Квітень
2021

On-line тестування знань для здобувачів освіти як ефективний інструмент підвищення якості освіти

Тімофєєва Анастасія
Коломієць Ельвіра
(Кам’янець-Подільський, Україна)
ОСВІТА
(Дистанційна освіта у вищій школі)
ON-LINE ТЕСТУВАННЯ ЗНАНЬ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
У системі вищої освіти все більш важливою стає інформатизація, комп’ютеризація та діджиталізація. Сьогодні неможливо уявити свого життя без нових інформаційних технологій, які допомагають якісніше передавати і засвоювати матеріал, а також швидко та якісно перевіряти роботи здобувачів освіти; тому питання розробки і впровадження електронної форми підсумкового та тестового контролю є актуальною при підвищенні ефективності та якості навчання.
У вищих закладах всього світу, відповідно до систем освітнього процесу, оцінювання навчальних досягнень студентів проводиться за допомогою електронних тестів [1]. On-line тестування є продуктивним засобом у навчальному процесі підготовки фахівців різних спеціальностей та форм навчання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що дана тема не є новою, певні дослідження є висвітлені в працях С. Воскерч’яна, Т. Ільїної, Д. Кучми, Т. Лукіної, А. Мандрики, І. Рапопорта, Н. Розенберга, И. Роберт та багатьох інших науковців, які активно працюють над тематикою розробки і впровадження у навчальний процес підсумкового та тестового контролю [4].
Важливу роль під час організації навчального процесу відіграє контроль отриманого рівня знань, адже дана процедура виконує функцію констатації факту з метою отримання якісного рівня готовності студента до своєї професійної діяльності.
Традиційна форма навчання звичайно ж є найкращою та найефективнішою, але має ряд недоліків, які не дозволяють якісно та ефективно проводити детальний аналіз навчальної діяльності усіх здобувачів освіти, тому що викладачеві не вистачає часу для опитування всієї авдиторії. Проведення on-line тестування є основою отримання об’єктивної та незалежної оцінки рівня навчальних досягнень здобувачів освіти (знань, інтелектуальних умінь і практичних навичок).
Ефективність даного методу роботи системи полягає в наступному: здобувача, який пройшов on-line електронне опитування, можна якісно та швидко оцінити, отримавши час виконання завдання і кількість правильно виконаних питань. Слід зазначити, що система забезпечує ефективну перевірку та моніторинг навчальної діяльності як окремого здобувача освіти, так і цілої групи; on-line тестування ефективно використовувати для самостійної роботи та нової дистанційної форми навчання [5].
Важливо відмітити, що Україна ввійшла в європейську систему освіти та безумовно повинна використовувати переваги системи електронного опитування в організації навчального процесу у вищих закладах освіти, а це є підставою до все більшого використання інноваційних технологій. Крім того, здобувачі, які бажають і мають змогу продовжувати освіту за кордоном, де перевірка знань виконується в основному електронним способом мають звикати до цього.
Використання on-line електронного опитування покращує якість перевірки знань, формує позитивне ставлення до предмету навчання та об’єктивно і оперативно здійснює контроль викладачем.
Отже, розробка і використання on-line електронного тестування знань здобувачів є необхідною, так як сприяє підвищенню якості знань здобувачів та ефективності контролю в процесі навчання, а також економії часу на заняттях, формуванню незалежної самооцінки здобувачів.
Література:
1. Вимірювання навчальних досягнень школярів і студентів: гуманістичні, методологічні, методичні, технологічні аспекти : тези доповідей І Міжнародної науково-методичної конференції. – Харків: ОВС, 2003. – 112 с.
2. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні (затверджено Постановою МОН України В.Г. Кременем 20 грудня 2000 р.)
3. Кудрявцева С.П. Міжнародна інформація: навчальний посібник / С.П. Кудрявцева, В.В. Колос. – Київ: Видавничий дім «Слово», 2005. – 400 с.
4. Сидорчук Л. А. Впровадження інформаційних технологій в навчальний процес вищих шкіл / Л.А. Сидорчук // Проблеми педагогічних технологій : збірник наукових праць. – Луцьк: ЛІРоЛ, 2010. – Вип. 1. – С. 280-286.
5. Щевелева Г.М. Диагностическое тестирование предметных знаний первокурсников / Г.М. Щевелева // Педагогика. – 2001. – № 7. – С. 53-58.
Науковий керівник: Старик Оксана Вікторівна

 

UserComment

Valuable Users idea's
0 Comments

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *