FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

25
Березень
2021

ОЦІНКА СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ЗА РАХУНОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

Москаленко Руслана
Ткаченко Тетяна
(Київ, Україна)
ЕКОЛОГІЯ
(Екологічна безпека)
ОЦІНКА СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ЗА РАХУНОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ
Загальні викиди парникових газів СО2 в Україні складають 73,5% від усіх видів транспорту, що утворюються внаслідок дорожнього руху на дорогах загального користування. У найближчому майбутньому дорожній рух передбачатиме умови для значного збільшення викидів парникових газів в Україні та збільшення його відносної частки викидів порівняно з іншими галузями країни.
Метою цього дослідження є структурування та аналіз даних про вплив електротранспорту на навколишнє середовище та систематизація інструментів для поліпшення екологічної стійкості міст.
У 2009 році Світовий форум розглянув можливі перспективи розвитку автомобільної промисловості у напрямку зменшення викидів CO2 і розробив стратегію одним із завдання якої було впровадження гібридних автомобілів [1].
Ця стратегія повинна перевести автомобільний транспорт з палива на нафтовій основі на водень та електроенергію. У цьому контексті зміна пасажирського транспорту сьогодні є однією з найбільш обговорюваних тем у світі. На конференції з клімату в Парижі 2015 року, яка проходила під егідою ООН, було оголошено про експлуатації автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) до 2050 року в Норвегії, Німеччині, Великобританії, Нідерландах та США [2] .
Для електромобіля екологічна ефективність є одним з найважливіших критеріїв просування на транспортному ринку, оскільки вплив транспорту на навколишнє середовище збільшується кожні 15 років через викиди вуглекислого газу [3].
Вихлопні гази автомобілів виділяють сполуки сірки та азоту, вуглеводні, СО та формальдегід, які призводять до різних захворювань. Крім того, викиди парникових газів призводять до збільшення глобального потепління.
У роботі було розглянуто екологічні показники електромобіля порівняно з екологічними показниками двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ) та гібридних автомобілів з точки зору викидів парникових газів.
За приклад було обрано електромобіль Tesla Rodster з акумулятором LiON, Honda CNG на природному газі, Honda FCX з водневими паливними елементами, Honda Civic VX з бензиновим двигуном і гібридний автомобіль Honda Insight з бензиновим і електродвигунами. Всі автомобілі спеціально підібрані, оскільки вони мають схожі експлуатаційні характеристики [4].
Таблиця 1 [4]
Порівняння екологічних показників різних типів
Технологія Автомобіль             Джерело енергії Вміст СО2 в паливі, г/МДж    Повна енергетична ефективність, км/МДж     Екологічна ефективність СО2, г/км
Двигун на природному газі                          Honda CNG                                                   Природний газ 14.4 0.32                                           45.0
Вуглецевіі паливні елементи                      Honda FCX                                                    Природний газ 14.4 0.35                                           41.1
Бензиновий двигун                                      Honda Civic VX                                              Нафта 19.9 0.51                                                        39.0
Гібридний автомобіль                                 Honda Insight                                                 Нафта 19.9 0.64                                                         31.1
Електро                                                       Tesla Roadster                                                Природний газ 14.4 1.14                                           12.6

Для розрахунків було обрано екологічну ефективність як кількість СО2, в грамах, що виділяється протягом усього циклу перетворення палива від моменту його спалення до моменту, коли відповідний транспорт рухається на один кілометр. Для водневих паливних елементів джерелом водню буде природний газ, оскільки на даний момент це найдешевша, наймасовіша та найефективніша технологія.
Порівняльні властивості екологічних показників, наведені в таблиці 1, показали, що електромобіль має явну перевагу. Найближчим часом це буде екологічно чистою альтернативою звичайним автомобілям. У світі існує близько мільярда автомобілів, і аналітики прогнозують, що автомобілі зростуть до 1,5 мільярда до 2030 року. У зв’язку з цим проблема забруднення навколишнього середовища призводить до розвитку більш чистих видів транспорту.
Література:
1. Worldwide number of battery electric vehicles in use from 2012 to 2017. URL: https://www.statista.com/statistics/270603/worldwide-number-of-hybrid-and-electricvehicles-since-2009.
2. Автомобілі з електричним серцем. URL: https://www.unian.ua/longrids/electriccars.
3. Трескова Ю. В. Электромобили и экология. Перспективы использования электромобилей// Молодой ученый. 2016. № 12. С.563-565.
4. Блохин А.Н. Результаты исследования электромобиля// Наука и образование, 2012, №12. С.7-12
Науковий керівник: доктор технічних наук,
професор Ткаченко Тетяна Миколаївна

Деталі та збірник на сайті International Technology Transfer Association (ITTA)

Посилання на конфренцію: https://itta.org.ua/onlajn-konferenciya-15-03-2021/