FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

06
Липень
2021

НОВІТНІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Ротозій Анна Юріївна

cтудентка 3 курсу, спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього

середовища»

Колеватих Ігор Сергійович

cтудент 3 курсу, спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього

середовища»

Веселовська Катерина Олегівна

cтудентка 3 курсу, спеціальність 101 «Технології захисту навколишнього

середовища»

Київський національний університет будівництва і архітектури

ЕКОЛОГІЯ (Екологічна безпека)

 НОВІТНІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА

НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

В сучасних умовах виробництво будівельних матеріалів є одним з важливих напрямів вітчизняної промисловості. Будь-яке виробництво є фактором впливу на навколишнє середовище. При виробництві будівельних матеріалів найбільш сильними впливами на навколишнє середу вважаються:

значні обсяги використання природних ресурсів, відходи виробництва і споживання, вплив на атмосферу, водовідведення та водоспоживання.

У зв’язку з великою кількістю підприємств даної галузі контроль в ряді випадків не ведеться належним чином і спостерігається значний вплив на навколишнє середовище.

Будівельна індустрія – один з найпотужніших чинників впливу на навколишнє середовище. За обсягом твердих відходів у вигляді відвальних ґрунтів, що утворюються відходів, залишків будматеріалів будівництво займає одне з перших місць. В зв’язку з цим для дослідження було обрано основний фактор впливу на навколишнє середовище будівельних матеріалів та технологій

– утворення відходів виробництва і споживання.

Будівельні відходи сьогодні складають майже третину всіх відходів, що утворюються в більшості розвинених країн. За даними статистичної служби України на 2018 р утворення відходів виробництва і споживання за видом економічної діяльності «Будівництво» – 17,1 млн т і за останні 5 років обсяги їх утворення збільшуються на 15-30%.

В сучасних умовах основний обсяг будівельних відходів утворюється в результаті виконання різноманітних робіт з капітального ремонту (58,2%) та реконструкції будівель і споруд (36,9%), а також при новому будівництві (1,4%) і виробництві будівельних матеріалів і виробів у вигляді браку і некондиційних залізобетонних виробів (3,5%).

Основним способом зниження кількості будівельних відходів є їх переробка для подальшого використання. До 2030 р в країнах Євросоюзу повторно повинно використовуватися не менше 70% будівельних відходів. В Україні в даний час переробляється близько 5-10% відходів будівництва та знесення.

Для попередження критичної екологічної ситуації необхідно приймати рішучі запобіжні заходи, а саме використовувати переробку (рециклінг) як частину будівельного процесу. Для переробки та подальшого використання будівельних матеріалів одним з найважливіших кроків є практична складова, а саме введення в експлуатацію спеціалізованих компаній. На сьогоднішній день в світі існує ряд успішних компаній, які займаються даним видом діяльності.

Будівельна галузь, не дивлячись на економічні труднощі, довгий час є однією з найстабільніших і динамічних галузей в російській економіці. За

статистичними даними в 2018 році у світі частка галузі будівництва в ВВП збільшилася до 5,74%.

Галузь демонструє випереджальні, в порівнянні з економікою в цілому, темпи. Так ВВП в середньому в 2017 році збільшився тільки на 6,8% (в поточних цінах), а валова додана вартість по галузі «Будівництво» збільшилася на 7,3%.

Незважаючи на те, що в різні періоди галузь відчувала підйоми і спади,

«Будівництво» залишається одним з найбільш привабливих напрямків інвестування для приватного капіталу та великого бізнесу, це обумовлено істотними обсягами старого житлового фонду (за підсумками 2018 року аварійний житловий фонд становить в РФ 24,6 млн. кв.м), недостатньою забезпеченістю житлом населення країни, слабким розвитком дорожньої мережі та супутньої інфраструктури, зношеністю комунікацій.

За своїми характеристиками галузь будівництва є досить капіталомісткої, а також дозволяє надавати значну кількість робочих місць. Тісний зв’язок з іншими галузями економіки дозволяє відзначити мультиплікативний ефект будівельної діяльності, тобто при зростанні обсягів виконаних робіт в будівництві відбувається відповідне зростання витрат на проміжну продукцію, що призводить до початкового імпульсу зростання виробництва в суміжних галузях.

Динаміку обсягів будівництва можна вважати одним з ключових показників соціально-економічного розвитку як держави в цілому, так і регіонів окремо. Збалансований план розвитку будівельної сфери – найважливіше завдання держави, яка буде сприяти виходу даної галузі на новий рівень.

Розвиток промисловості будівельних матеріалів – запорука успішного розвитку економіки в цілому, так як саме ця галузь забезпечує необхідними ресурсами капітальне будівництво, а значить, забезпечує регіон житловими, промисловими і соціальними об’єктами інженерної інфраструктури.

Розвиток промисловості будівельних матеріалів – запорука успішного розвитку економіки в цілому, так як саме ця галузь забезпечує необхідними ресурсами Для оздоровлення економіки, будіндустрія повинна розвиватися випереджаючими темпами, обумовлюючи підйом інших галузей народного господарства і підвищуючи свою конкурентоспроможність, як на регіональному, так і на державному та міжнародному рівнях.

Ринок будівельних матеріалів в більшій мірі був об’єктом маркетингових досліджень і розглядався лише з точки зору вивчення тенденцій обсягів

реалізації продукції і визначення оптимальної кількості учасників каналів розподілу.

Базові будівельні матеріали, такі як залізобетонні вироби, стінові матеріали, теплоізоляційні та гідроізоляційні матеріали, виробляються на території більшості країн світу при наявності у відповідних країн власної сировинної бази. Тому поняття світового ринку будівельних матеріалів, на відміну, наприклад, від світового ринку метало продукції, є відносним, а значні обсяги світової торгівлі характерні тільки для таких будівельних матеріалів, як цемент.

Керівники Інституту індустріальних наук (Institute of Industrial Science) Токійського університету, Національного інституту науки і передових технологій (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, AIST), компаній Hitachi Zosen Corp, JGC Corp і EX Research Institute Ltd 18 листопада 2016 року прийняли рішення про організацію нової об’єднаної науково-дослідницької групи “CCR (carbon capture & reuse) Study Group”. Ця група займається розробкою великомасштабних технологій, за допомогою яких можна буде отримувати рідке та газове паливо, наприклад, метан, використовуючи для цього атмосферне вуглекислий газ і водень, отриманий шляхом електролізу за допомогою енергії від екологічно чистих відновлюваних джерел.

В основі майбутніх технологій будуть лежати досить відомі фізичні процеси і хімічні перетворення, реалізовані на сучасному технологічному рівні. Вуглекислий газ, що потрапляє в атмосферу при спалюванні будь-якого типу викопного палива, буде реагувати з воднем. Цей водень буде отримано методом електролізу, а   необхідна для цього енергія буде надходити виключно з екологічно чистих джерел, в основному від сонячних і вітрових електростанцій. Дана технологія розглядається не тільки як чисте джерело рідкого і викопного палива. Ще однією функцією такої технології стане накопичення у вигляді   палива   надлишків   енергії,                одержуваної               від           сонячних        і вітряних

електростанцій в години її мінімального споживання.

Група CCR матиме справу з усіма існуючими видами поновлюваних джерел чистої енергії. Крім цього, будуть досліджуватися і розроблятися нові ефективні методи отримання водню, виділення вуглекислого газу і перетворення його в паливо.

Робота над усіма досліджуваними і такими, що розробляються технологіями буде вестися з двох позицій. Першою позицією буде створення малогабаритних, можливо мобільних установок не дуже великий потужності, які зможуть забезпечити газоподібним метаном потреби якоїсь окремої невеликої групи людей (децентралізована модель). А другим напрямком стане розробка великомасштабних виробничих систем, які будуть мати досить високу потужність і які можуть бути включені в загальну енергетичну мережу країни (централізована модель).

Вуглекислий газ, виконаний в новій технології, зможе стати основою палива. Сьогодні існують кілька методів отримання палива з CO2: для цього застосовують спеціальні мембрани, що дозволяють розділити кисень і чадний газ, а також спеціально розроблені каталізатори.

Метод, запропонований канадськими інженерами – не перший в цій області, є чимало способів отримання CO2 з атмосфери. Однак більшість цих технологій обходяться дорого: за різними оцінками, вартість отримання тонни газу може становити від 600 доларів до тисячі. Представники Carbon Engineering кажуть, що газ, отриманий за їхньою технологією, буде коштувати від 94 до 232 доларів за тонну.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент кафедри охорони

праці та навколишнього середовища Жукова О.Г.