FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

13
Серпень
2021

Напрямки та алгоритми діяльності груп реагування підрозділів поліції превентивної діяльності

Сідаш Альона Сергіївна

курсант 2-го курсу, спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

ПРАВО (Адміністративне і фінансове право)

 Напрямки та алгоритми діяльності груп реагування підрозділів поліції превентивної діяльності

Почнемо з визначення, сектори реагування патрульної поліції (далі СРПП) формуються в підрозділи, відділення поліції ГУНП, в зоні обслуговування яких створюються підрозділи патрульної поліції Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. не має місця в Україні [1].

Алгоритм дій співробітників поліції в складі групи при повідомленні про порушення чи іншу подію співробітникам поліції, які входять в групу СРПП, при отриманні інформації про порушення або інші події необхідно негайно прибути на місце події: час прибуття в міста до 5 хвилин. – за умови знаходження групи в відведеному для служби місці і до 7 хвилин. – якщо група задіяна з іншого місця;

– час прибуття в сільську місцевість до 15 хвилин. – при знаходженні групи в зоні, відведеної для обслуговування, і через 20 хвилин. – якщо група задіяна з іншого місця. У разі складних погодних умов, руху і місцевості або інших непередбачених обставин загальний час прибуття групи на місце злочину і інших подій може перевищувати мінімальний час подолання відстані від місця наказу до місця події, місце злочину. Старший з групи РПП, першим прибув на місце події, негайно повідомляє начальника РППП (заступнику начальника РППП, головному інспектору) про прибуття і візуальному огляді місця злочину і подальшому про подію. заходи, прийняті для захисту місця злочину і стану здоров’я особи, якій завдано тілесних ушкоджень, розмір збитку майну, заходи щодо встановлення особи злочинця та його затримання, необхідність спрямування СОГ на місце події та ін. В свою чергу, вживають необхідних заходів для забезпечення захисту місця аварії. Якщо заявник або інші особи, причетні до місця злочину, присутні на місці злочину, співробітники групи визначають їх стан здоров’я (при необхідності – домедичну допомогу потерпілим або викликають лікаря) і з’ясовують обставини злочину. Обов’язково дізнаються номер телефону та адресу електронної пошти заявника, а також зручний для нього спосіб отримати відповідь про результат розгляду його заяви або повідомлення (поштою, електронною поштою, з міського або мобільний телефон). При цьому група повинна виявити свідків, ознаки осіб, які вчинили злочини, та вжити заходів щодо їх затримання. Кримінальні співробітники угруповання в межах своїх повноважень застосовують вичерпні заходи з вивчення фактів, готують повне і всебічне розслідування інформації, збирають необхідні матеріали (підбір декларацій, складання звітів і довідок), при необхідності складають протокол про адміністративне правопорушення, проведення законних дій при провадженні у справі про адміністративні правопорушення, винесення офіційного попередження або попередження, проведення профілактичних бесід тощо. Якщо подія не вимагає додаткового розгляду, старша група готує звіт, в якому описує обставини події, вжиті заходи та результат розгляду апеляції, за результатами складає письмовий висновок громадянину, про розгляд заяви або скарги і суть рішення.

Отже, Сектори реагування патрульної поліції утворюються у відділах, відділеннях поліції ГУНП на території обслуговування яких не передбачено створення підрозділів патрульної поліції Департаменту патрульної поліції Національної поліції України [1].

Є дуже важливим, саме алгоритм роботи цього підрозділу. Правильне та чітке виконання відповідних дій є гарантом вдалої та ефективної роботи .

Список використаних джерел:

  1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 12.1984 р. № 80731-Х. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
  2. Про Національну поліцію. Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/580-19
  3. Довідник працівника поліції превентивної діяльності: навч. посібник

/ кол. авт.; кер. авт. кол. канд. юрид. наук, Засл. юрист України А.Є. Фоменко. Дніпро: ДДУВС, 2018. 180 с.

Науковий керівник: викладач кафедри адміністративного права, процесу

та адміністративної діяльності Захарченко О.В.