FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

13
Квітень
2021

Міжнародні грошові перекази в україні

Гук Олександра
Кучер Денис
(Кам’янське, Україна)
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ
(Банки та банківська система)
МІЖНАРОДНІ ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ В УКРАЇНІ
У нашому житті часто трапляються ситуації, коли доводиться переказувати гроші тому, хто знаходиться на відстані сотень і, можливо, тисяч кілометрів від вас. На сьогоднішній день такі операції не створюють значних проблем, оскільки люди можуть скористатися грошовим переказом, який швидко і з мінімальним ризиком здійснити цю операцію практично в будь-яку країну світу [1].
Грошові перекази поділяються на міжнародні і внутрішньодержавні.
Міжнародні перекази реалізуються шляхом міжнародних платіжних систем, які діють на території двох або більше держав. В Україні працюють такі міжнародних платіжні системи, як: Western Union, MONEYGRAM, Travelex, Anelik, Contact, VIP Money Transfe, тощо. Найпопулярнішою серед цих систем є Western Union, яка працює на ринку фінансових послуг більш ніж 150 років і надає послуги через мережу з понад 437 тисяч пунктів обслуговування в більш як 200 країнах та територіях [2].
Українські банки також володіють платіжними системами, які дозволяють переказувати кошти до деяких країн близького і далекого зарубіжжя. Скористатися послугами внутрішньодержавних систем грошових переказів можна практично в кожному українському банку, окрім того, ці послуги також надає Укрпошта [3].
Залежно від платіжної системи та особливостей її діяльності, час переказу коштів від відправника до одержувача може зайняти від кількох хвилин до кількох діб. Платежі по Україні, як правило, є досить швидкими і можуть тривати максимально одну добу. Більш тривалими є перекази за кордон, які можуть проводитися навіть до 3-х діб. Хоча більшість міжнародних платіжних систем, бажаючи краще задовольнити потреби своїх клієнтів, намагаються максимально швидко проводити ці операції. Проаналізуємо обсяг грошових переказів з-за кордону, які наведені у таблиці 1.
Таблиця 1
Грошові перекази в Україні з-за кордону з 2017 по 2020 рр. (млн. дол. США), [4]
Рік 2016 2017 2018 2019 2020*
Розмір млн. дол. США 7 535 9 287 11 111 9 023 8 928
%, щодо попереднього року – 23,3 19,6 18,8 1,1
* – данні за 1-3 кв.
Шляхи передачі і розміри готівки наведені у табл. 2
Грошові перекази українських робітників чи іноземних родичів в Україну є одним з найбільших надходжень валюти в економіку нашої країни. Якщо у 2019 році грошові перекази становили 7,7% ВВП України, то протягом минулого року через COVID-19 грошові потоки дещо змінилися. З даних, наведених у таблицях, видно, що обсяг переказів збільшується з 2017 по 2018 рік, основна маса поповнень відбулась за рахунок неформальних каналів. Найбільший приріст грошових переказів відбувся у 2017 році, коли Україна заробила 9 287 млрд дол., приблизно на чверть більше, ніж у 2016 році. У 2018 році грошові перекази становили 11 111 млрд дол. (+19,6%), у 2019 – різко скоротилися на 18,8% до 9 023 млрд дол. За три квартали 2020 року у країну надійшло 8 928 млрд дол. Якщо порівняти із трьома кварталами 2019 року, коли в Україну перерахували 8 701 млрд дол., то за цей період 2020 року було зроблено грошових переказів на 8 928 млрд дол., тобто на 2,6% більше.
Таблиця 2
Обсяги грошових переказів в Україну за шляхами перерахування (млн. дол. США), [4]
Шляхи надходження, млн. дол. США Роки
2017 2018 2019 2020*
Надходження (усього) 9 287 11 111 9 023 8 928
через коррахунки банків 2 591 3 420 3 812 3 392
через міжнародні платіжні системи 2 247 2 255 2 228 1 941
неформальними каналами 4 449 5 436 5 881 3 595
* – данні за 1-3 кв.
Таким чином, грошові перекази – це дуже зручний спосіб пересилання грошей навіть у найвіддаленіші куточки світу. Розвиток сучасних інформаційних технологій дозволяє передавати банкомати та віртуальні центри самообслуговування з одного банківського рахунку на інший.
Література:
1. Гладких Д.М. Приватні грошові перекази в Україну в умовах розвитку цифрової економіки: аспект фінансової безпеки. Стратегічні пріоритети. № 4 (45). 2017. С. 82-90
2. Фінансова грамотність: навч. посібник/ авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко. Вид. 2-ге, випр. І доп. К., 2013. 311 с.
3. Дані офіційного сайту Укрпошта. [Електронний ресурс]. URL: https://www.ukrposhta.ua/ua/mizhnarodnyi-poshtovyi-perekaz (Дата звернення 12.03.2021 р.)
4. Статистика зовнішнього сектору України. Грошові перекази: дані офіційного сайту НБУ. [Електронний ресурс]. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external#1 (Дата звернення 12.03.2021 р.)
Науковий керівник: кандидат економічних наук,
Ганзюк Світлана Михайлівна