FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

23
Квітень
2021

Кримінальна відповідальність за постановлення суддею неправосудного судового рішення: законодавство іспанії

Сенько Вікторія
(Дніпро, Україна)
ПРАВО
(Карне право та кримінологія)
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОСТАНОВЛЕННЯ СУДДЕЮ НЕПРАВОСУДНОГО СУДОВОГО РІШЕННЯ: ЗАКОНОДАВСТВО ІСПАНІЇ
У 2020 році була декриміналізована стаття 375 Кримінального кодексу України (далі – ККУ), яка передбачала покарання за винесення суддею свідомо неправосудного рішення. Визнаючи цю статтю неконституційною, Конституційний Суд, серед іншого, посилався на позицію Венеціанської Комісії про те, що суддя повинен мати імунітет від кримінального переслідування за скоєні під час здійснення правосуддя діяння, за винятком умисних злочинів, як наприклад, одержання хабара.
Конституційний Суд зробив висновок, що суддя може бути притягнутий до кримінальної відповідальності тільки в тому випадку, якщо він скоїв свої дії навмисне, свавільно зловжив своїми повноваженнями, що у свою чергу стало на перешкоді правосуддю або якщо суддя переслідував незаконні цілі [1].
В силу того, що зміст поняття «неправосудність» в статті 375 ККУ не було розкрито, це викликало різні тлумачення і створювало невизначеність в її застосуванні, Верховній Раді було надано шість місяців на внесення відповідних змін до Кримінального кодексу [2].
На думку юристів нова редакція статті, яка встановлює відповідальність за прийняття незаконних рішень, повинна бути ретельно деталізована, зрозуміла та однозначна. Але прозвучали думки, що наявність такої статті в Кримінальному кодексі є тиском на суд, не відповідає європейським стандартам і заважає суду бути незалежним.
Хочу навести приклади, за що в Іспанії передбачена відповідальність для суддів.
Перше – винесення незаконного вироку у кримінальній справі. При цьому ступінь відповідальності залежить від того, був такий вирок виконаний чи ні. Покарання – штраф з позбавленням права обіймати посади судді до двадцяти років, а також передбачена відповідальність за винесення незаконного рішення в інших справах (цивільних, адміністративних, господарських) або вироку у кримінальних проступках.
В даних випадках мова йде про умисні дії судді, свідомому винесенні незаконного рішення у справі. В цілому, воно збігається з тим, якою була встановлена відповідальність раніше у нашій державі в ст. 375 ККУ.
Кримінальний кодекс Іспанії також встановлює відповідальність суддів за винесення незаконного рішення або вироку, яке було прийнято через грубу необережність або по незнанню законодавства.
І найнесподіваніше – встановлено відповідальність суддів за відмову виносити рішення без законних причин або під приводом неясності, недостатності чи неповноти законодавства. Цей злочин називається «злісна відстрочка виконання правосуддя». За це, поряд з суддями, несуть відповідальність також секретарі суду та інші особи, якщо ними переслідується незаконна мета [3, 4].
На цих прикладах ми бачимо, що поряд з встановленням гарантій незалежності суддів, законодавець Іспанії приділив належну увагу і відповідальності за неправильне, незаконне або неналежне здійснення правосуддя.
Таким чином гарантії суддівської незалежності і певний імунітет судді збалансовані відповідальністю за брак у роботі.
В нашому законодавстві шість місяців пройшло, колишня стаття 375 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за винесення неправосудних рішень, не діє. Нову редакцію статті не розробили і не прийняли.
Тому відповідальності за незаконні судові рішення у нас немає. Незважаючи на те, що справи в судах лежать роками без прийняття рішень (з різних причин) питання відповідальності за тяганину, навіть не піднімається.
Література:
1. https://www.dw.com/uk/zakon-pro-kryminalnu-vidpovidalnist-suddiv-za-nepravosudni-rishennia-vtrachaie-chynnist/a-55896100 дата звернення: 02.03.2021).
2. Григор’єв І. Що таке неправосудне рішення, й коли за нього можна притягнути до кримінальної відповідальності. Законі бізнес. 24.09-30.09.2016. URL: https://zib.com.ua/ua/125676-nepravosudne_rishennya_scho_ce_take_y_koli_za_nogo_mozhna_pr.html (дата звернення: 02.03.2021).
3. Уголовный кодекс Испании/ науч. ред. Н.Ф. Кузнецова, Ф.М. Решетников. Москва: Зерцало, 1998. 218 с.
4. Уголовный кодекс Испании. URL: http://ugolovnykodeks.ru/2011/11/ugolovnyj-kodeks-ispanii/ (дата обращения: 02.03.2021).