FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

03
Квітень
2021

Конкурентоспроможність вітчизняної аграрної продукції на світовому ринку

Артиш Назар

(Київ, Україна)

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ

(Зовнішньоекономічна діяльність)

 КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОЇ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА СВІТОВОМУ РИНКУ

Незважаючи на складну ситуацію, що склалася у аграрному секторі, Україна входить до світових лідерів з виробництва багатьох важливих видів аграрної продукції та продовольства. Як справедливо наголошують вітчизняні вчені, історично з розвитком світової торгівлі склалися два основних різновиди політики: вільна торгівля та протекціонізм. У сучасному світі широко застосовується поєднання обох цих напрямів, особливо це відчутно на міжнародному ринку продукції сільського господарства [1].

Зазначимо, що у 2019 р. Україна посідала перше місце в світі з виробництва насіння соняшнику, соняшникової олії та вишні, третє – з виробництва гречки, насіння гірчиці, гарбузів, віки, четверте – з вирощування картоплі, смородини, аґрусу, п’яте місце займали ячмінь, жито, цукрові буряки, морква, мед, малина, грецький горіх. По виробництву зернових культур в цілому Україна у 2019 р. зайняла 7 місце, у тому числі овес та пшениця – 11 місце. Виробництво свіжого молока знаходиться на 10 місці, курячі яйця – на 12, кукурудза – на 14 [2].

Разом з тим, необхідно відмітити, що частка України в світовому виробництві таких основних товарів, як м’ясо, молоко, зернові та зернобобові культури невелика та за останні 25 років знизилась майже у два рази. Для прикладу, в табл. 1 покажемо порівняння зернових та зернобобових культур в Україні та світі.

Таблиця 1

Порівняння обсягів виробництва зернових та зернобобових культур в Україні та світі по роках, млн т

Роки Зернові та зернобобові культури Відсоток до світу, %
Світ Україна  
1990 2009,9 51,0 2,54
1995 1952,6 33,9 1,74
2000 2115,6 24,5 1,16
2005 2162,3 38,0 1,84
2010 2085,8 39,3 1,86
2015 2131,8 60,1 2,81
2018 2595,3 70,0 2,70

 

За розглянутий період табл. 1 темпи виробництва зернових культур у світі за останні роки зросли, а в Україні за останній досліджуваний 2018 рік цей показник набув результату –  2,7% від світового. Тоді, як з 1995– 2010 роки наша держава не досягала і 2%.

Розвиток світового ринку сільськогосподарської продукції та продовольства наприкінці XX ст. – на початку XXI ст. має свої характерні особливості, а саме:

  • по-перше, починаючи з 1990-х років відмічаються надзвичайно високі темпи росту товарообігу;
  • по-друге, суттєво зменшилась роль країн, що розвиваються, як важливих постачальників сільськогосподарської продукції і продовольства. Основними експортерами та імпортерами цієї групи товарів стали розвинуті країни, які також є її найбільшими виробниками та споживачами.

Величезне значення для України, що вона має найродючіші в світі землі, може виробляти набагато більше сільськогосподарської продукції. За таких умов Україна в перспективі зможе не тільки повністю задовольнити власні потреби в сільськогосподарській продукції, а й істотно збільшити свої експортні можливості, що забезпечить Україні одне з провідних місць у світі за аграрним потенціалом.

         Література:

  1. Аналіз поточної кон’юнктури і прогноз ринків рослинницької продукції в Україні та світі: монографія / О.М. Шпичак, Ю.О. Лупенко, О.В. Бондар та ін.; за ред. О.М. Шпичака. – К.: ННЦ “IAE”, 2015. – 336 с.
  2. https://superagronom.com/news/9468-ukrayina-lidiruye-v-sviti-za-valovim-zborom-sonyashniku

Науковий керівник: кандидат економічних наук Артиш Віктор Іванович