FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

12
Квітень
2021

Концентрація виробників на ринку яловичини

Степасюк Людмила
(Київ, Україна)
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ
(Економіка підприємства)
КОНЦЕНТРАЦІЯ ВИРОБНИКІВ НА РИНКУ ЯЛОВИЧИНИ
В Україні впродовж 20 останніх років виробництво яловичини є збитковим, обсяги якого постійно скорочуються. Водночас, є підприємства, де вдалося зберегти поголів’я тварин і забезпечити порівняно стійкий розвиток виробництва продукції на конкурентоспроможних засадах.
На сучасному етапі заслуговує на увагу така модель розвитку ринку яловичини як конкурентна олігополія. Аналіз новітніх тенденцій свідчить, що конкурентна олігополія поступово утворює ядро сучасної структури ринків (переважно основних галузей, крім новітніх), має перспективи до подальшого зміцнення. Олігополія належить до ринкових структур, які є найбільш поширеними в сучасній економіці.
Олігополія у буквальному перекладі з грецької мови означає «панування небагатьох», тому головною ознакою олігополістичного ринку є панування на ньому кількох фірм, їх може бути від трьох до двадцяти, оскільки олігополія займає весь проміжок між чистою монополією та монополістичною конкуренцією. Олігополістичний ринок формується за умови досягнення високого ступеня концентрації виробництва. Для його виміру використовується ціла система показників, серед яких такі: частка кількох найбільших виробників (як правило, чотирьох чи восьми) у загальному обсязі галузевого продажу. Для підтримки конкурентного середовища у багатьох країнах встановлюється гранична межа галузевої концентрації виробництва. Так, у Сполучених Штатах Америки вважається, що для нормального розвитку галузі має бути не менше ніж 10 конкуруючих фірм. При цьому на частку найбільшої з них не повинно припадати більше ніж 31% усіх галузевих продаж, двох фірм – не більше ніж 44, трьох – не більше ніж 54, чотирьох – не більше ніж 64% [1]. Тому, для оцінки концентрації виробників на ринку яловичини виділимо підприємства, які формують олігопольне ядро.
Таблиця 1
Розрахунок індексу Лінда для підприємств-виробників яловичини, 2019 р.
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9
2 1,400 0,700
3 1,556 1,500 0,509
4 1,826 1,846 2,133 0,484
5 2,000 2,000 2,133 1,850 0,399
6 2,258 2,286 2,462 2,313 2,800 0,404
7 2,471 2,500 2,667 2,523 2,800 2,500 0,368
8 2,722 2,769 2,963 2,846 3,150 3,000 3,571 0,375
9 2,947 3,000 3,200 3,083 3,360 3,214 3,571 6,500 0,401
10 3,150 3,200 3,394 3,265 3,500 3,333 3,571 10,125 10,125 0,485
Джерело :розраховано автором
Таблиця 2
Частка підприємств –виробників яловичини в Україні, 2019 р, %
Підприємство Частка підприємств –виробників яловичини, % Частка в олігопольному ядрі, %
«Козятинський м’ясокомбінат» 14,0 37,8
«Агро-Продукт» 10,0 27,0
«Житомирський м’ясокомбінат» 8,0 21,6
«Рачинм’ясопром» 5,0 13,5
«Конотопм’ясо» 5,0
«Пустомити м’ясо» (входить до складу групи Ukrlandfarming) 3,0
«Гайсин-м’ясокомбінат» 3,0
«ВКП „Вербівське“» 2,0
«Лубним’ясо» 2,0
«Янтас» 2,0
Джерело: https://latifundist.com/rating/top-10-proizvoditelej-govyadiny-v-ukraine-za-2019-g
Згідно здійснених розрахунків, порушення неперервності відбулося при k = 5 (L6 > L5), отже, олігополію утворюють 4 перших за своєю ринковою часткою господарюючих суб’єкти , які охоплюють 37% виробництва яловичини в Україні.
Отримані результати дозволяють визначити рівномірність розподілу часток між підприємствами-конкурентами, що входять до зазначеної в таблиці сукупності, з метою оцінювання ризиків колективної монополізації, тобто досягнення.
Дослідження свідчать, що за всіма показниками, які визначають концентрацію, ринок яловичини є помірно концентрований з обмеженою олігополією, має слабку ринкову владу суб’єктів господарювання, та високий рівень конкуренції на зовнішньому ринку ВРХ.
Отже, яловичина залишається одним із перспективних, однак ще недостатньо розвинутих напрямів вітчизняного аграрного сектору економіки. Суттєве зменшення обсягів її виробництва внаслідок тривалого скорочення чисельності поголів’я призвело до того, що ринок яловичини має слабку ринкову владу суб’єктів господарювання, та високий рівень конкуренції на зовнішньому ринку. Тому, для виходу на міжнародні ринки потрібно узгодити стандарти якості та безпеки національної продукції до європейських.
Література:
1. Ознаки олігополістичного ринку. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.wikipage.com.ua/1x287f.html)
2. Кернасюк Ю. В. Ринок яловичини: нові перспективи. Агробізнес сьогодні. 2017. № 24 (367). С. 12-16.