FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

12
Квітень
2021

Інноваційність розвитку складових регіональної економіки

Чорна Любов
(Івано-Франківськ, Україна)
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ
(Регіональна економіка)
ІННОВАЦІЙНІСТЬ РОЗВИТКУ СКЛАДОВИХ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Cвітова практика економічного розвитку демонструє наглядні механізми підвищення конкурентоспроможності регіонів завдяки імплементації кластерної політики розвитку. Інтеграція наукових, виробничих та інноваційних структур різного виду виступає тією моделлю, яка містить значний потенціал для регіонального розвитку.
Для економіки України кластери виступають відносно новою формою організації підприємницької діяльності. На думку дослідників, українську практику кластеризації варто вважати якісно новою формою управління підприємництвом та вагомим підґрунтям для формування на рівні регіону інноваційної моделі розвитку економіки.
Вивчення правових основ кластеризації підприємницької діяльності в Україні засвідчило наявність у науковій літературі дискусії з питань ролі держави як регулятора даного процесу в економіці. Дослідники наголошують на тому, що в нашій країні не напрацьовано підходи до врегулювання діяльності кластерів. Тільки статтею 16 Закону України «Про зайнятість населення» закріплено за державою функцію реалізації політики у сфері зайнятості завдяки розвитку сільського аграрного туризму та кластерів народних художніх промислів [1].
Ураховуючи давні традиції розвитку народних ремесел, в Івано-Франківській області розпочався процес формування перших таких структур, до яких відносимо кластер народних художніх промислів «Сузір’я», зареєстрований 16. 02. 2004 р. як громадська організація за своєю організаційно-правовою формою [2]. Передумовою для його створення послужила розробка Прикарпатським науково-аналітичним центром програми кластерної моделі «Ліжникарство та інші народні художні промисли на Прикарпатті». Доцільність такої організації було обумовлено рядом чинників, серед яких: наявність сировинних ресурсів; матеріальна база комбінатів народних промислів; висококваліфікований людський ресурс; наявність приватних підприємств, зорієнтованих на впровадження інноваційних підходів задля підвищення продуктивності виробництва.
Кластер «Сузір’я» був започаткований з метою як відродження, збереження, так і охорони та стимулювання розвитку тих народних художніх промислів, які у різні періоди розвитку формували основу виробництва на визначеній місцевості; вирішення соціальних проблем, пов’язаних з рівнем зайнятості населення та рівнем життя; об’єднання роздрібнених майстрів-виробників продукції; просування та реалізації виробів кластеру на внутрішньому та зовнішньому ринках; забезпечення зростання доходів як кожного з учасників кластера, так і відрахувань до місцевих бюджетів.
До кластера ввійшло 33 місцевих майстри ліжникарства. Структура даної організації охоплює чотири складові, серед яких: виробнича підсистема, що відтворює технологічний процес створення продукту; підсистема допоміжного виробництва, яка виступає матеріально-технічною базою для здійснення виробничого процесу; підсистема сервісу та послуг, сформована на базі установ фінансової та освітньої сфери, підсистема сприяння та стимулювання розвитку, до складу якої входять представники органів державної влади та неурядових громадських організацій, які надають підтримку в процесі діяльності кластера у формі субсидій чи пільг.
Кластер «Сузір’я» виборов право на отримання знака екологічного маркування «Екологічно чисто та безпечно», здобувши перемогу у Всеукраїнському конкурсі у 2005 р.
На додаток до зазначеної вище інноваційної структури, в області було створено кластер агротуристичного типу «Гостинна бойківська Долинщина» на основі об’єднання п’яти населених пунктів Долинського району. До складу кластеру входить 21 учасник, серед яких власники садиб сільського зеленого туризму, фермерських господарств, Центр спадщини Вигодської вузькоколійки, виробники лісогосподарської та екологічної сільськогосподарської продукції та підприємства, які надають послуги харчування та дозвілля [3]. У 2019 році вищезазначений центр і кластер зеленого туризму смт Вигода було включено до системи міжнародних зелених маршрутів Green Ways. Центр спадщини Вигодської вузькоколійки входить до десятки туристичних принад України. Як кластер, так і центр набули широкого представлення на національних туристичних виставках.
Серед пропозиції кластера є тури вихідного дня та одноденні тури по Бойківщині. Щорічно кластер проводить один з найцікавіших гастрономічних фестивалів «Бульб’яні пироги бойківські», який у 2019 р. відвідало більше трьох тисяч туристів.
Таким чином, перші законодавчі рішення щодо процесів формування кластерів художніх промислів були переведені у площину прикладних проєктів, реалізованих на регіональному рівні. Це послужило поштовхом для поширення ідей кластерного підходу до організації виробництва у різних сферах.
Література:
1. Закон України «Про зайнятість населення». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text (дата звернення: 10. 03.2021).
2. Кластер народних художніх промислів «Сузір’я». URL: http://www.klaster.if.ua (дата звернення: 10. 03.2021).
3. Стратегічна сесія створення туристичного кластеру «Гостинна бойківська Долинщина». URL: http://www.if.gov.ua/news/40718 (дата звернення: 10. 03.2021).