FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

15
Квітень
2021

Інформаційно-комунікаційні технології на заняттях з історії україни

Гурик Орися
(Івано-Франківськ, Україна)
ОСВІТА
(Сучасні методи викладання)

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ЗАНЯТТЯХ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Сьогодні ми живемо в інформаційному світі. Інформаційний простір, що навколо нас, проникає в усі сфери нашої діяльності, у тому числі й освіту. Навіть більше, інформатизація в освіті стала одним із пріоритетних напрямів її розвитку.
Використання комп’ютерної техніки та інформаційних технологій значно підвищує ефективність процесу навчання завдяки його інтенсифікації, індивідуалізації, наявності зворотного зв’язку, розширення наочності. Те, що неможливо зробити за допомогою традиційних технологій на заняттях з історії України, багато в чому дозволяють реалізувати інформаційні технології. Вони дозволяють оперувати значним обсягом інформації та працюють з великою швидкодією, тим самим реалізують можливість кращого засвоєння матеріалу, оптимізації навчального процесу і, звичайно, посилення мотивації студентів до навчальної діяльності. Безумовно, ця можливість може і повинна реалізовуватися як одна з форм роботи. [1]
На думку багатьох вчених, впровадження комп’ютерних засобів в навчальний процес розширило теорію і методику освіти шляхом застосування нових дидактичних засобів. Основними напрямками застосування ІКТ в навчальному процесі є:
– розробка методичних і дидактичних матеріалів (презентації, зображення, анімація тощо);
– управління навчальним процесом вищої школи;
– цілеспрямований пошук навчальної інформації у мережі Інтернет;
– організація інтелектуального дозвілля студентів [2];
– розробка web-ресурсів навчального призначення (дистанційне навчання, онлайн курси);
– розробка та впровадження педагогічних програмних засобів.
Власний досвід і педагогічна практика показали, що застосування інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє значно підвищити ефективність навчального процесу на лекціях, практичних і семінарських заняттях з історії України.
Інформаційні технології на заняттях з історії України я використовую в наступних варіантах:
1) Найпоширеніший вид – мультимедійні презентації. Презентації часто стають невід’ємною частиною викладу нового матеріалу. Використання відеосюжетів і анімаційних ефектів дозволяє перейти від традиційної технології подання матеріалу до використання нового освітнього середовища, що містить всі можливості подання навчальної інформації в електронному вигляді. [3]
2) Крім мультимедійних презентацій на своїх заняттях я використовую фільми. Вони дозволяють наочно побачити ту чи іншу подію, відчути свою причетність, зануритися в епоху, наочно уявити те, як відбувається подія.
3) Для контролю знань використовую тести створені за допомогою Google Forms.
4) З метою якісної підготовки студентів ІІ курсу до ЗНО використовую тренажери для підготовки до ЗНО з історії України.
Застосування будь-якої педагогічної технології спрямоване на підвищення ефективності освітнього процесу, досягнення запланованих результатів навчання. Вища школа вже не може обмежуватися лише передачею живого обсягу знань. Освіта розглядається сьогодні як простір для пізнання самого себе, для вироблення відповідного стилю життєдіяльності в інформаційному суспільстві, готує активну, творчу особистість, що розвивається.
Заняття з використанням інформаційних технологій суттєво підвищують інтерес студентів до навчальної діяльності. Такі заняття підвищують професіоналізм викладача, сприяють його ентузіазму, творчому підходу до роботи.
Література:
1. Левітас Ф. Л., Салата О. О. Л 36 Методика викладання історії. Практикум для вчителя. — Х.: Вид. група «Основа», 2007. — 112 с. — (Б-ка журн. «Історія та правознавство», Вип. 6 (42). С. 71.
2. Ісак О. Застосування нових інформаційних технологій в системі вищої освіти: переваги та недоліки // Технологічна освіта: досвід, перспективи, проблеми. 2010. №6. С. 118-130.
3. Шарова, Т.М., Соловій, О.І. (2018) Використання інформаційних технологій у навчальному процесі вищої школи. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (10). С. 355-359.