FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

24
Квітень
2021

Громадянське суспільство в україні

Білан Софія
(Кременчук, Україна)
ПРАВО
(Історія держави та права)
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В УКРАЇНІ
Поняття “громадянське суспільство” було введене ще до нашої ери давньогрецьким філософом Аристотелем. Під цим терміном він мав на увазі співтовариства вільних і рівних громадян, пов’язаних між собою певною формою політичного устрою. У поширеному сучасному значенні громадянське суспільство позначає сукупність відносин у сфері економіки, культури та інших сферах, що розвиваються в рамках демократичного суспільства незалежно, автономно від держави. Громадянське суспільство передбачає існування широкого кола демократичних прав і свобод членів громадянського суспільства.
“Будова” громадянського суспільства відбувається різними об’єднаннями індивідів у певних громадянських інститутах. До інститутів громадянського суспільства відносять: певні громадські організації, різні професійні та творчі спілки, органи самоорганізації населення, організації роботодавців, благодійні і релігійні організації, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства і установи, що були легалізовані відповідно до законодавства [1].
Головним є те, що такі інститути утворюються не державою, а самим суспільством, що свідчить про його самосвідомість й самоорганізацію. Така діяльність надає можливість роздобути авторитет і вплив думки громади на державно-владні інститути. А чим більший зв’язок між суспільством та владою, тим ближче ми знаходимося до мрії про ідеальну державу, яка турбується про кожного з нас.
Щодо України вчені стверджують, що процес формування громадянського суспільства перебуває тільки на початковому рівні, а майбутні перспективи проглядаються ще не чітко. Крім того, перебування в складі Російської імперії чи під радянським тоталітаризмом на протязі трьохсот років, де держава завжди пригнічувала різноманітні спільноти, викликало у громади велику недовіру до влади та держави. Значна частина населення і до тепер вбачає в державі корумповану силу, якій не слід довіряти.
Теорія громадянського суспільства базується на ідеї індивідуальної свободи громадян та відсутності втручання держави в життя громадянського суспільства. Відносини та взаємний вплив громадянського суспільства й держави є вирішальними у забезпеченні демократичного розвитку країни. Громадянське суспільство це не тільки елемент демократії в країні, а й основна умова її побудови, база прогресивного розвитку держави, ініціатор змін на краще.
Висновок, проблема громадянського суспільства завжди була і залишається провідною у політичній думці всього світу від античності і до наших днів.
Література:
1. Гончаренко Г.А. Громадський контроль за сектором безпеки: адміністративно-правові засади, суб’єкти та проблеми реалізації: Актуальні проблеми політики. 2020. Вип. 65 С.160-167.
Науковий керівник: Хиль Людмила Петрівна