FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

23
Вересень
2022

Фінансовий менеджер/фінансова менеджерка

 • Місцезнаходження: Київ, Україна
 • Термін подання заявок: 7 жовтня 2022 року
 • Зайнятість: повна
 • Підзвітність: директор з фінансових та адміністративних питань

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Фонд Східна Європа (ФСЄ) – це українська благодійна неприбуткова організація, що знаходиться в Києві. Наша місія – трансформувати Україну в державу, що служить людям. Із 2008 року ФСЄ інвестував понад $30 мільйонів у проєкти розвитку, $7 мільйонів було видано як 400 грантів локальним неприбутковим організаціям. ФСЄ втілює програми з економічного та соціального розвитку за підтримки міжнародних донорів, органів місцевого самоврядування, українських та міжнародних компаній, що мають представництва в Україні.

Фінансовий менеджер/фінансова менеджерка тісно співпрацюватиме із керівництвом Фонду Східна Європа, командами програм та проєктів, партнерами, грантистами та персоналом, щоб забезпечити успішне виконання програм.

ОБОВ’ЯЗКИ

 • Підготовка фінансових звітів про використання коштів за програмами/проєктами відповідно до договорів із донорами;
 • Формування запитів для отримання фінансування від донорів та подання цих документів керівникові для подальшого опрацювання;
 • Проведення звірки у відповідності до затверджених процедур: залишків коштів за програмами на рахунках, даних БО та УО; витрат за субгрантами.
 • Проведення звірки всіх фактичних витрат на їх відповідність класифікації бюджетів донорів.
 • Надання аудиторам необхідної інформації в межах своїх повноважень та на вимогу директора з фінансово-адміністративних питань.
 • Проведення періодичної інвентаризації договорів з донорами щодо термінів їх дії, реєстрація усіх змін до договорів та класифікація договорів за напрямками діяльності Фонду (програмами/проєктами).
 • Підготовка інформації для управлінської звітності в електронному вигляді за визначеними критеріями.
 • Участь у підготовці довідок про фінансовий стан організації, проєкту загального бюджету Фонду та бюджетів окремих програм/проєктів донорів (на вимогу керівника).
 • Надання документів/копій документів та інформації щодо використання коштів відповідно до договорів з донорами (за запитом представників донорів).

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

 • Вища економічна освіта
 • Досвід роботи в НПО або в міжнародній організації не менше 3-х років
 • Вільне володіння українською та англійською на рівні advanced
 • Досвід звітності та проходження аудиту за міжнародними проєктами

 ПОДАННЯ ЗАЯВОК

Надішліть резюме та мотиваційний лист на електронну пошту [email protected] вказавши Finance Manager у темі листа. Ми вийдемо на зв’язок лише з відібраними кандидатами. Будь ласка, не спрямовуйте запитів телефоном.

 • Location: Kyiv, Ukraine
 • Application Deadline: October 7, 2022
 • Job Type: Full-time
 • Reporting to the Finance and Administration Director

SUMMARY

East Europe Foundation (EEF) is a Ukrainian charitable organization based in Kyiv, whose mission is to transform Ukraine into a state that serves people. Since 2008, EEF has invested more than $30 million in development projects, including over $7 million through more than 400 grants for local NGOs. EEF implements economic and social development programs with the support of international donors, local authorities, and Ukrainian and international companies operating in Ukraine.

EEF Finance Manager will promote a collaborative approach and work in close cooperation with the EEF Management, program and project teams, related partners and grantees, and field staff to support the successful implementation of the programs.

DUTIES

 • Preparation of financial reports on the use of funds for programs/projects in accordance with agreements with donors.
 • Generation of requests for funding from donors and forwarding these documents to the supervisor for subsequent processing.
 • Carrying out reconciliation of project account balances, accounting and managerial accounting information, and subgrants spending in accordance with approved procedures.
 • Carrying out reconciliation of all actual costs to verify their compliance with the classifications of donors’ budgets.
 • Providing auditors with the necessary information in accordance with the professional responsibilities and on request of the Finance and Administration Director.
 • Carrying out the periodic inventory of contracts with donors for the terms of their duration, registration of all of the changes to agreements, and classification of agreements in accordance with the areas of activity of EEF (programs/projects).
 • Preparing information for management reporting in electronic form in accordance with the pre-defined criteria.
 • Taking part in the preparation of statements on the financial condition of the organization, drafting of total budgets of EEF and budgets of separate programs/projects of donors (on request of a supervisor).
 • Providing documents/copies of documents and information on the use of funds in accordance with the donors’ agreements (on request of donors’ representatives).

QUALIFICATIONS:

 • Higher education in economics
 • Work experience in a non-profit organization or an international organization for at least 3 years
 • Fluency in the Ukrainian language and proficiency in English language on an advanced level
 • Experience in reporting and auditing international projects

 APPLY

Please send a cover letter and resume to [email protected] with Finance Manager in the subject line of an email. Only selected candidates will be contacted. No phone inquiries, please.