FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

01
Квітень
2021

ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ФОРМУВАННЯ ТУМАНIВ НА ТЕРИТОРІЇ АМСЦ ХЕРСОН

Волошина Олена

Родінова Ірина

(Одеса, Україна)

ЕКОЛОГІЯ

(Глобальні та регіональні екологічні проблеми)

ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ФОРМУВАННЯ ТУМАНIВ НА ТЕРИТОРІЇ АМСЦ ХЕРСОН

Погіршення екологічної обстановки в місті призводить до погіршення мікроклімату міст і як наслідок цього – збільшення числа туманних днів, зменшення прозорості атмосфери, освітленості, надходження ультрафіолетової радіації. Однією з основних причин утворення міського туману є сильне забруднення повітря газовими викидами промислових підприємств і транспортом, але головним чином вихлопними газами автомобілів.

Актуальність дослідження обумовлена високою повторюваністю обмеження метеорологічної дальності видимості через тумани, що значно впливає на регулярність і безпеку польотів повітряних суден. Детальна характеристика та виявлення закономірностей поширення туману на певній території дають уявлення про регіональні зміни клімату, які відбуваються протягом десятиліть, і можуть бути використаними при прогнозуванні даного явища.

В Україні сприятливі умови для виникнення сильного туману створюються в жовтні (4%), коли активізуються процеси адвекції тепла та вологи над охолодженою земною поверхнею (рис.1).

Рис.1. Повторюваність (%) сильного туману в окремі місяці

Поступово процес туманоутворення посилюється і досягає максимуму в січні (34%), потім він повільно затухає і у березні становить всього 5%. У літній сезон (травень-серпень) сильні тумани бувають лише в Українських Карпатах на північно-східних схилах (Пожежевська), чому сприяють як циркуляційні, так і місцеві умови. [2].

В основу дослідження умов утворення туманів на території АМСЦ Херсон покладено метеорологічну інформацію, яка була отримана за строковими спостереженнями за холодний (листопад-березень) й теплий (квітень-жовтень) періоди. Була досліджена повторюваність туманів по роках з 2009 по 2019 рр. Також розглянуто було період з вересня по грудень 2020 року. Проведений аналіз синоптичних ситуацій при утворенні туману. Для цього були використані приземні карти погоди та карти АТ-850.

За період з 2009 по 2019 рр. на АМСЦ Херсон було зафіксовано 478 випадків з туманом. В середньому припадає 44 випадків на рік. Найбільша кількість туманів за рік була в 2019 році – 76 випадків.

На холодний період року припадає 73% випадків з туманом, а на теплий період – 27% випадків.

Максимальна та мінімальна температури при яких можуть спостерігатися тумани на території АМСЦ Херсон: від -20,4°С до +18,7°С.

Напрямок вітру у туманну погоду найчастіше спостерігався східний. Також простежується переважання північно-східних та південно-східних напрямків.

З вересня по грудень у 2020 році найбагатшим на тумани виявився грудень місяць. Переважна кількість туманів в цьому місяці  спостерігалась при циклонах. Такі тумани є адвективними – вони зазвичай бувають при похмурій погоді і найчастіше в теплих секторах циклонів. Адвективні тумани більш стійкі, ніж радіаційні, і часто не розсіюються вдень.

Розглянемо випадок зі стійким туманом, що спостерігався з 28 на 29 грудня 2020 р., загальна його тривалість – 18:24 год. 28 грудня погода над Україною була обумовлена активним атмосферним фронтом з Атлантики. Під впливом теплого фронту на АМСЦ Херсон в цей день відмічався облоговий дощ. Вітер був східного напрямку зі швидкостями 6-9 м/с. Мінімальна горизонтальна видимість складала 300 м. Температура на початку явища була +3,4°С. На протязі всього дня температура коливалась від 2 до 3 градусів тепла. 29 грудня 2020 року південна частина України все ще знаходилась під впливом теплого  атмосферного фронту Атлантичного циклону. По всій території України  відмічалась похмура погода, тумани та серпанки.  На момент розсіювання туману вітер був південно-східний, 7 м/с. Після проходження теплого фронту та закінчення туману протягом дня температура збільшилась з +5°С до +12°С.

Був зроблений висновок, що досить тривалі тумани спостерігаються, якщо над територією циклон та в основному при проходженні фронтів.

Для утворення фронтального туману необхідно, щоб швидкість руху фронту не перевищувала декількох метрів в секунду. Зазвичай це теплий фронт або повільний холодний фронт, званий анафронтом. Найчастіше тумани утворюються в холодному повітрі безпосередньо перед теплим фронтом [3].

Так як теплий фронт рухається повільно, такий туман може бути дуже тривалим (існувати одиниці – десятки годин) і займати великі території.

Література:

  1. Волошина Ж.В., Волошина О.В. Фізика атмосфери (задачі і вправи): Навчальний посібник/ Київ: “КНТ”. 2005. 254 с.
  2. Стихійні метеорологічні явища на території України за останнє двадцятиріччя (1986-2005рр.)/ За ред. В.М. Лiпiнського, В.I. Осадчого, В.М. Бабiченко./К.: Нiка-Центр. 2006. 312 с.
  3. Клімат України/ За ред. Ліпінського В.М. та ін. К.: Видавництво Раєвського. 2003. 343 с.

Науковий керівник: кандидат географічних наук, доцент Волошина О.В.