FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

23
Квітень
2021

Cучасні ресурси візуалізації навчального матеріалу

Старовойтова Наталя
(Суми, Україна)
ОСВІТА
(Сучасні методи викладання)
CУЧАСНІ РЕСУРСИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
На сьогодні важливого значення набуває питання підвищення якості освіти, інтенсифікація навчального процесу. Важливим інструментом у вирішенні даного питання стають сучасні ресурси візуалізації навчального матеріалу.
Візуалізація – це процес представлення даних у вигляді зображення з метою максимальної зручності їх розуміння; надання осяжної форми будь-якому об’єкту, суб’єкту, процесу тощо [1]. Дане визначення розглядає візуалізацію з точки зору ілюстративної функції.
Ми розглядаємо дане поняття з позиції системи візуальної інформації, що активізує навчальний процес, надає йому інтерактивності, допомагає вихованцям швидше та глибше засвоїти навчальним матеріал.
Розглянемо сучасні ресурси візуалізації навчального матеріалу, що використовуються у гуртках гуманітарного напряму закладу позашкільної освіти.
Активізує увагу, мислення дітей, налаштовує їх на взаємодію створення коміксів. З цією метою використовуємо ресурс для створення коміксів (https://www.makebeliefscomix.com), що дозволяє швидко створювати історію додаючи персонажі, об’єкти, маски, хмаринки думок та діалогів, фонові зображення. Готовий комікс можна роздрукувати або скачати. Можна підготувати основу для подальшої творчої роботи дітей у групах або індивідуально.
Цікавим та захоплюючим для дітей є процес створення екскурсій (https://www.makebeliefscomix.com/Comix/#). Приклад створення екскурсії у формі коміксів представлено на рис. 1.
Не менш цікавим є ресурс https://www.canva.com, який надає великий вибір візуального матеріалу, можливість завантажувати власні матеріали (фото, відео). Комікси можна скачувати і показувати у режимі слайд-шоу.

Рис. 1. Приклад коміксу-екскурсії, створеного за допомогою ресурсу makebeliefscomix

Ще один ресурс для створення коміксів – https://www.storyboardthat.com. Перевагами даного ресурсу є велика кількість фонів та персонажів. Є можливість створювати персонажів, схожих на дітей, грати з ними (змінювати колір волосся, одяг, вибирати позу, меблі, іграшки тощо). Недоліком, на нашу думку, є неможливість скачування. Проте, можна зробити скріншот. Приклад коміксу, створеного за допомогою ресурсу storyboardthat, унаочнено на рис. 2.
Ще один ресурс, що дозволяє в цікавій формі візуалізувати навчальний матеріал, – це командні ігри на https://www.classtime.com. За допомогою даного ресурсу, створюємо групу питань з вивченої теми та пропонуємо вихованцям відповісти на них. Активізує роботу процес змагання. З цією метою об’єднуємо вихованців у команди. Відповідаємо на запитання за допомогою смартфонів. На екрані телевізора спостерігаємо швидкість відповідей та їх правильність. Приклади командних ігор представлено на рис. 3.

Рис. 2. Приклад коміксу, створеного за допомогою ресурсу storyboardthat


Рис. 3. Приклади командних ігор на ресурсі classtime

Використання зазначених вище ресурсів візуалізації навчального матеріалу активізує навчальну діяльність, інтенсифікує освітній процес, розвиває навички критичного та візуального мислення, допомагає створювати емоційно привабливу атмосферу, утримувати увагу дітей протягом заняття.
Література:
1. Візуалізація навчального матеріалу. URL: http://phys.ippo.kubg.edu.ua/?page_id=662 (дата звернення 11.03.2021).