FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

09
Квітень
2021

Бенчмаркінг в системі сучасного менеджменту

Сорокіна Анастасія
(Маріуполь,Україна)
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ
(Сучасні технології управління)
БЕНЧМАРКІНГ В СИСТЕМІ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Бенчмаркінг як напрямок сучасної економіки є злиттям методів і технологій менеджменту і маркетингу і є одним з фундаментальних бізнес-процесів сучасної компанії, що дозволяють системно підходити до виявлення ключових орієнтирів її розвитку і сприяють підвищенню ефективності корпоративного менеджменту.
Вперше поняття бенчмаркінгу на початку 1980-х рр. сформулював Р. Кемп, і воно не втратило актуальності для корпоративного менеджменту і в даний час. За його словами: «Бенчмаркінг – це пошук кращих в галузі методів, які ведуть до найвищих досягнень» [1]. Сьогодні бенчмаркінг трактують як спосіб оцінки стратегій і цілей роботи організації в порівнянні з першокласними підприємницькими організаціями для визначення свого місця на конкурентному ринку.
Сьогодні не існує єдиної методики здійснення бенчмаркінгу, але його базові принципи всюди однакові. Бенчмаркінг проводять як для певного бізнес-процесу, так і для виробничого процесу у вигляді самостійного проекту [2]. При цьому кількість етапів може бути різним. Виділимо чотири основні кроки:
1. Визначення проблеми і вибір показників для порівняння.
2. Вибір об’єкта для порівняння і збір інформації.
3. Аналіз інформації.
4. Прийняття рішення.
Головне завдання першого етапу полягає в формулюванні проблеми, для вирішення якої організація звернулася до досвіду інших компаній. Потрібно осмислення виникнення періодів розривів і відставання від лідерів ринку, вивчення та аналізу переважних позицій цих організацій, а також можливості їх адаптації при впровадженні ефективних бізнес-рішень в своїй компанії.
На другому етапі, визначивши безпосередньо проблему, необхідно підібрати правильний об’єкт для порівняння. Причому відповідь на поставлене запитання залежить від безлічі факторів.
На третьому етапі бенчмаркінгу здійснюється аналіз отриманої інформації. Далі топ-менеджер, відповідальний за проведення порівняльних досліджень, виявляє причини відставання (розриву) його компанії від компанії-еталона.
На останньому, четвертому етапі бенчмар-Кінга, знаючи причини відставання фірми від компанії-еталона, потрібно зрозуміти, як ліквідувати розрив, який утворився, і потім прийняти рішення.
Існує кілька видів бенчмаркінгу: конкурентний, загальний, внутрішній, стратегічний, функціональний. Вибір того чи іншого виду залежить від передбачуваної до реалізації стратегії фірми і компетенції її менеджменту.
Конкурентний бенчмаркінг слід застосовувати, якщо топ-менеджер вирішив порівняти показники роботи своєї фірми з аналогічними показниками прямих конкурентів. На основі зібраних даних можна буде зробити висновок, що насамперед конкурентів привели до успіху. Іноді для вивчення конкурентів вдаються до методів конкурентної розвідки.
Загальний бенчмаркінг – корисний досвід, переймати у фірм, що діють в інших галузях (на Заході застосовується досить часто), на відміну від конкурентного, дає більше шансів домовитися з якоюсь фірмою про надання інформації та вивченні її ділового досвіду.
Стратегічний бенчмаркінг проводять, коли керуючий вирішує освоїти нові ринки або випустити новий продукт [3].
До функціональним бенчмаркінгу варто звернутися, коли фірма бажає порівняти ефективність виконання певних функцій (збуту, закупівель, управління персоналом і т. п.) З ефективністю аналогічних функцій в інших компаніях, причому необов’язково в тій же галузі. Зазначений вид бенчмаркінгу застосовують у всіх сферах діяльності підприємства – в виробництві, логістиці, фінансах, управлінні персоналом, маркетингу і т. д.
Таким чином, виступаючи найважливішим структурним «технологічним ланкою» в системі менеджменту, бенчмаркінг дозволяє ефективно виявляти ризики та можливості бізнесу і враховувати їх при побудові бізнес-стратегії фірми в умовах турбулентного середовища. Бенчмаркінг як такого роду системного аналізу породжує нові продуктивні стратегії поведінки суб’єкта господарювання на ринку, дозволяє фірмі систематично приймати інноваційні рішення, бути стійко конкурентоспроможною.
Література:
1. Багієв Г. Л., Тарасевич В. М. Маркетинг: Учеб. для вузів. 3 вид. / За заг. ред. Г. Л. Багієва. СПб .: Пітер, 2005. 718 с.
2. Князєв Є. А., Євдокимова Я. Ш. Бенчмаркінг для вузів: Навчальний методич. допомога. М .: Університетська книга, Логос, 2006. 205 с.
3. Маслов Д. С. Бенчмаркінг – великі можливості малого бізнесу // Управління компанією. 2005. № 1. С. 12-13.